Harmonogram

Harmonogram rekrutacji

10-18 maja 2018

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru.

Kandydaci, którzy nie mogą się zarejestrować składają podania bezpośrednio w szkole artystycznej

15-19 czerwca 2018

Ewentualna zmiana preferencji ( specjalności i specjalizacji )

20 czerwca 2018

Ostateczna weryfikacja podań uczniów

20-22 czerwca 2018

Wprowadzenie przez kandydatów danych o wynikach i osiągnięciach

22-27 czerwca 2018

Dostarczenie przez kandydatów oryginałów dokumentów do szkoły artystycznej

27-2 lipca 2018

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkoły artystycznej

Kurs Przygotowawczy