Harmonogram bezpłatnych zajęć artystycznych przygotowujących do nauki od roku szkolnego 2023/2024 w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Nauka przedmiotów ogólnokształcących i plastycznych w bezpłatnej szkole artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej (rok założenia 1993) kończy się państwowym egzaminem dyplomowym i maturalnym. Harmonogram bezpłatnych zajęć artystycznych i rekrutacji na

Czytaj dalej

Krystyna Krzewska (II B), Aleksandra Rogozińska (IV A, obecnie studentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paulina Sobiecka (IV D) – wyróżnione w VI Ogólnopolskim Biennale Plakatu Szkół Plastycznych

Nasze uczennice zostały wyróżnione udziałem w wystawie prac VI Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych w Gdyni, prof. Maciej Jeziórski – dyplomem uznania „za artystyczną opiekę oraz przygotowanie uczniów”. W konkursie

Czytaj dalej