Obowiązkowe zasady kształcenia, oceniania i klasyfikowania na odległość w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 493) i zarządzeń Dyrektora I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego

Do wiadomości wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców publikujemy zarządzenia Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej regulujące zasady realizacji podstaw programowych z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Zarządzenia te udostępnione zostały wcześniej w dzienniku elektronicznym

Czytaj dalej