Dyrektor

mgr Małgorzata Mroczkowska

mgr Małgorzata Mroczkowska

Studia magisterskie dzienne w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983). Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (2003) i studia podyplomowe w zakresie plastyki i wychowania plastycznego (2007) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W 1983 roku rozpoczęła pracę pedagogiczną, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym historii i egzaminatorem maturalnym wiedzy o społeczeństwie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej od 2002 roku i ponownie, po nowelizacji rozporządzenia, od 2014 – po seminarium i egzaminie organizowanym w Radziejowicach przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa” (2018).

Na wniosek Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Mirosława Sawickiego Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty, wychowania i sztuki” (2003).

Odznaczona przez Radę Powiatu Płockiego Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” „za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno-oświatowej”(2018).

Odznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem „Pro Masovia” „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” (2018).

W 1990 roku Małgorzata Mroczkowska założyła pierwszą niepubliczną szkołę w Płocku – I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej. W 1993 roku stworzyła pierwszą w historii Płocka artystyczną szkołę średnią – I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych, które przyjęło imię Władysława Drapiewskiego (2016) , a w roku 2000 I Prywatne Gimnazjum. Wszystkie szkoły otrzymały uprawnienia szkół publicznych. Wokół nich skupiła grono twórczych pedagogów i artystów, nauczycieli dyplomowanych, ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz egzaminatorów maturalnych i gimnazjalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Warszawie.

Działalność Małgorzaty Mroczkowskiej charakteryzuje m.in. dbanie o jak najlepsze warunki lokalowe dla uczącej się młodzieży. Początkowo adaptowała pierwszą siedzibę przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41, później na Placu Dąbrowskiego 2, a w 2004 roku wyremontowała nakładem własnym trzykondygnacyjną kamienicę przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26.

Przekazany w użytkowanie przez Radę Miasta Płocka gmach jest siedzibą szkół o doskonałych warunkach dydaktyczno-wychowawczych i artystycznych. Posiada pracownie przedmiotowe i biblioteki klasowe, pracownie komputerowe, specjalistyczne pracownie artystyczne – rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki komputerowej, grafiki warsztatowej, projektowania wnętrz, historii sztuki, najnowocześniejszą obecnie w Polsce szkolną pracownię grafiki komputerowej, atelier fotograficzne i filmowe oraz własną salę wystawową.

W latach 1993-2022 mury szkolne opuściło niemal tysiąc absolwentów. Wśród nich jest wielu laureatów i finalistów konkursów oraz stypendystów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Sukcesem Małgorzaty Mroczkowskiej są liczne osiągnięcia jej wychowanków. Do nich należą m.in. Ewelina Chądzyńska – laureatka konkursu „Historyczna prawda o wydarzeniach 1944 roku”, Katarzyna Nowak – laureatka Ogólnopolskiej Akademii Wiedzy o Unii Europejskiej, Aleksandra Andraszek i Iwona Zdrojewska – laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej, Marcin Nowak – finalista Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Europejskiej, Michał Milewski – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Towarzyskiego w stylu latynoamerykańskim, Marcin Książkiewicz i Aleksandra Strońska – finaliści Ogólnopolskich Konkursów Hippicznych, Michał Skórski – wicemistrz Polski juniorów w piłce ręcznej, Adrian Augustynowicz – Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, Katarzyna Ciecierska – Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka wielu konkursów plastycznych, Łukasz Aleksandrowicz – Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu „Ekslibris”, Mariusz Mokszki – wyróżnienie Przewodniczącego Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Exlibris”, Krzysztof Orankiewicz – Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, Joanna Krysztoforska – Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, Dawid Ławicki – I nagroda III Międzynarodowego Biennale Miniatur „Początek był w Polsce”, Sebastian Jędrzejewski – I nagroda III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” i I nagroda I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, Mateusz Zyznowski – Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grand Prix IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret rodzinny – mój dom pełen wspomnień i marzeń” i I nagroda II Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, Katarzyna Wiśniewska – III nagroda IX Międzynarodowego Konkursu „Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce”, Julia Multan – Grand Prix II Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach”, Katarzyna Ciecierska, Martyna Jaworska, Karolina Kapusta – laureatki „Salonu Jesiennego” w Auxerre we Francji, Marika Michalska – laureatka światowego konkursu „Young Artist Competition CONNECTING GLOBAL VILLAGES” programu Youth Connect Global Communities & Advocate for Peace Through Artwork, realizowanego przez Sister Cities International w USA.

Dyrektor Małgorzata Mroczkowska stworzyła ważne placówki oświatowe i artystyczne, współpracujące m.in. z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, Polskim Związkiem Filatelistów, Pocztą Polską, Narodowym Bankiem Polskim, Towarzystwem Naukowym Płockim i Biblioteką im. Zielińskich TNP, Archiwum Państwowym, Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Płocką Galerią Sztuki, Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Themersonów, Wyższym Seminarium Duchownym, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica, Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły.

Patronaty honorowe nad przedsięwzięciami jej szkół obejmowali m.in. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka.

W murach swoich szkół gościła między innymi Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Członka Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, projektanta banknotów Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz UNESCO Chair for Human Rights and Peace, Ambasadora Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Attaché ds. Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Rzeczypospolitej Polskiej, Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i Posła Sejmu RP, Senatora RP, Członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewodów Płockich, Starostę Powiatu Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Krakowa. W 1992 roku zorganizowała I Zjazd Absolwentek i Profesorów Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku.

Dla Małgorzaty Mroczkowskiej dużym osiągnięciem okazało się stworzenie w szkołach klimatu rodzinnego, atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, radości tworzenia i bycia razem. Rozwinęła program szacunku dla lokalnej społeczności, narodu i państwa polskiego, w perspektywie europejskiej i światowej. Młodzież często z żalem, lecz bez obaw opuszcza mury szkół, mając ugruntowane przekonania i świadomość własnej wartości i sensu zdobywania wiedzy.

Wróć na górę