Wicedyrektorzy

mgr Marek Mroczkowski

mgr Marek Mroczkowski 1mgr Marek Mroczkowski 2mgr Marek Mroczkowski 3

Marek Mroczkowski odbywał studia magisterskie dzienne w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1978-1981), które ukończył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1981–1983). Ukończył Studium Ekonomiczne przy Komitecie ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja w Warszawie w zakresie organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (1978), a także Szkołę Podchorążych Rezerwy w Kędzierzynie–Koźlu o kierunku artyleria naziemna, ze stopniem kpr. pchor., spec. d-ca plutonu dowodzenia (1984).

Odbył studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (1997), w zakresie przedsiębiorczości i rynku kapitałowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1999), w zakresie historii w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas w Warszawie (2003), w zakresie historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas w Warszawie (2013). Ukończył seminarium dla nauczycieli historii szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2003).

Posiada uprawnienia do nauczania historii, historii sztuki, historii i społeczeństwa, historii i teraźniejszości,  wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej i podstaw przedsiębiorczości. Uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii (1998) i jako jeden z pierwszych nauczycieli w Płocku  stopień nauczyciela dyplomowanego (2001).

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej od 2002 roku i ponownie, po nowelizacji rozporządzenia, od 2014 – po seminarium i egzaminie organizowanym w Radziejowicach przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest egzaminatorem maturalnym z zakresu historii (2001), egzaminatorem maturalnym z zakresu wiedzy o społeczeństwie (2005) i egzaminatorem maturalnym z zakresu historii sztuki (2014) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów Egzaminu Maturalnego z Historii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (od 2005).

Przewodniczy Komisji ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli przy Logos Sp. z o. o. w Płocku (od 2004), członek Komisji ds. Awansu Zawodowego: na stopień nauczyciela dyplomowanego – przy Delegaturze w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, na stopień nauczyciela mianowanego – przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka, a także w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Jest Prezesem Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego (od 1997), członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2010, członek nadzwyczajny od 1994), członkiem Związku Piłsudczyków w Warszawie (2000), Klubu Przyjaciół Muzeum Niepodległości w Warszawie (2000), Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie – Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (2003), Towarzystwa Naukowego Płockiego (1987).

Współzałożyciel pierwszych w Płocku prywatnych szkół średnich z uprawnieniami publicznych – I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (1990) i I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego (1993) oraz I Prywatnego Gimnazjum (2000). Współorganizator I Zjazdu Absolwentek i Profesorów Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku (1992).

Autor rozdziałów „Pierwsza Polska Szkoła Średnia w Płocku w latach 1905–1945” oraz „Międzyszkolny Klub Europejski” jubileuszowego opracowania „100 lat Jagiellonki. Z dziejów Polskiej Szkoły Średniej w Płocku 1906–2006”, red. Anna Maria Stogowska, wyd. Stowarzyszenie Jagiellończyków, Płock 2006, ISBN 83-89616-07-6.

Autor rozdziału „Harcerstwo w płockiej Jagiellonce 1912-1939” jubileuszowego opracowania „Dzieje harcerstwa płockiego 1912-2012. Studia i materiały”, red. Benedykt Sandomierski, Michał Kacprzak, wyd. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, Płock 2013, ISBN 978-83-938460-0-9.

Autor jubileuszowej monografii „Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć szkoły artystycznej w Płocku w latach 1993-2018”, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, Płock 2018, ISBN 978-83-952589-0-9.

Autor jubileuszowego albumu „Szkoła z kulturą. 25 egzaminów dyplomowych i matur w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w latach 1998 – 2022”, wyd. I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego, Płock 2022.

Redaktor portalu szkolnego www.plastyk-plock.pl oraz oficjalnego konta szkoły www.facebook/com/liceumplastycznewplocku. Autor artykułów i wywiadów w takich mediach, jak m.in. Tygodnik Płocki, Sygnały Płockie. Pismo Urzędu Miasta Płocka, Gazeta Wyborcza na Mazowszu, Zeszyty Jagiellońskie, Katolickie Radio Płock, Radio Maryja, Telewizja TELE–TOP Płock, TVP 3, AGRICOLA Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także materiałów i opracowań zamieszczanych na portalach www.jagiellonka.plock.pl i www.plastyk-plock.pl (od 1988).

Stworzył założenie ideowe i koncepcję plastyczną Medalu XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Autor dewizy medalu „Pro Patria et Arte” oraz haseł „Szkoła z kulturą” (2018) i „Szkoła bez kredy” (2019).

Na XXX-lecie I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku opracował projekt II edycji medalu „Pro Patria et Arte”, zdigitalizowanego przez Mirosława Gajewskiego (Mediakolor Płock), odlanego w wykończeniu antycznego srebra przez Medale Odlewane (Łódź).

Z okazji XXX-lecia zaprojektował Sztandar Szkoły, którego płat wykonała artysta plastyk Magdalena K. Sfar (Pracownia Urbanowicz Haft, Wrocław), a drzewiec Pracownia Brązownicza przy parafii św. Marcina (Konarzewo). Sztandar eksponowany jest w gablocie z kontrolą natężenia i barwy oświetlenia (BATR Bydgoszcz).

Jest autorem idei odznaczania prymusów I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku medalami z pochwałą za wyniki w nauce. Opracował założenia artystyczne medali w trzech stopniach: Medal Złoty Summa Cum Laude, Medal Srebrny Magna Cum Laude, Medal Brązowy Cum Laude, których klasy wzorowane są na systemie stosowanym w amerykańskiej edukacji. Projekty zdigitalizował Mirosław Gajewski (Mediakolor Płock). Medale w wykończeniu antycznego złota, antycznego srebra i antycznego brązu wykonał artysta plastyk Adrian Skupiński (Odlewnia MCC Medale, Łódź).

Jego uczniowie z I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku są laureatami i finalistami Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk), Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin), Młodzieżowej Akademii Wiedzy o Unii Europejskiej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Integracji Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie Europejskim, Ogólnopolskiego Konkursu „Płyniemy ku Europie”, Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO”, Międzynarodowego Konkursu Euro-Atlantyckiego „Aliante 2006”, „Aliante 2007”, „Aliante 2008”, „Aliante 2013”, „Aliante 2014”, Światowego Konkursu „Young Artist Competition Connecting Global Villages” Sister Cities International.

Uczniowie jako laureaci uczestniczyli m.in. w rejsie żaglowcem S/Y „Fryderyk Chopin” do Szwecji, Danii i Niemiec, wyjazdach studyjnych do Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji i Turcji (od 1992).

Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (od 2008), przekształconego w Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” (od 2012), a następnie w Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” (od 2020)  dla uczniów średnich szkół plastycznych Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i Ukrainy.

Biennale posiada rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na wysoki poziom organizacyjny, merytoryczny i artystyczny, a także patronaty honorowe Ambasadora Republiki Czeskiej, Ambasadora Republiki Słowackiej, Ambasadora Węgier, Ambasadora Republiki Litewskiej, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Ministra i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pomysłodawca i organizator Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” (od 2011) i Regionalnego Konkursu Historycznego „Polska Jagiellonów” (od 2002) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego obszaru działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Organizator wystaw szkolnych realizowanych we współpracy z Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Archiwum Państwowym w Płocku, Urzędem Miasta Płocka, Katedrą Płocką, Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związkiem Piłsudczyków w Warszawie, Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, Polskim Związkiem Filatelistów, Pocztą Polską, Narodowym Bankiem Polskim, poświęconych m.in. Polsce Jagiellonów, Legionom Polskim, Martyrologii Narodu Polskiego w II Wojnie Światowej, Władysławowi II Jagielle, Józefowi Piłsudskiemu, Władysławowi Grabskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Marcelinie Rościszewskiej, Władysławowi Drapiewskiemu, Andrzejowi Heidrichowi (od 1988).

Pomysłodawca i koordynator uroczystości posadzenia Dębów Pamięci dla uhonorowania oficerów zamordowanych przez NKWD Związku Sowieckiego w 1940 roku. Społeczności I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum posadziły Dęby Pamięci kawalerom Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari: gen. bryg. Tadeuszowi Petrażyckiemu, gen. bryg. Konradowi Zembrzuskiemu, gen. bryg. Tadeuszowi Grabowskiemu. Zarząd LOGOS Sp. z o. o. posadził Dąb Pamięci laureatowi Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury por. rez. Władysławowi Sebyle (2010).

Pomysłodawca i koordynator uroczystości posadzenia Alei 21 Dębów Pamięci Jagiellończyków – dwudziestu jeden wychowanków i absolwentów z lat 1912-1930 Gimnazjum Polskiego, I Gimnazjum Polskiego i Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku, oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD Związku Sowieckiego w 1940 roku (2010).

Organizator uroczystości rozpoczętych Mszą św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zakończonych Katyńskim Apelem Pamięci i salwami honorowymi kompanii wystawionej przez 2 Mazowiecką Brygadę Saperów. Uczestniczyły rodziny oficerów, przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej ,,Mazowsze” Płock, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, NSZZ ,,Solidarność”, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, Rady Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka.

Inicjował i realizował spotkania, debaty i sesje naukowe z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki, kultury i sztuki, m.in. Ambasadora Chile – Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Ameryki Łacińskiej w RP, Ambasadora Republiki Czeskiej w RP, Ambasadora Republiki Litewskiej w RP, Attaché ds. Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP, Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP, Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Członka Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, projektanta banknotów Narodowego Banku Polskiego, Radcy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przewodniczącego The UNESCO Chair for Human Rights and Peace, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, Marszałka Sejmu RP, Wicemarszałka Senatu RP, Senatora i Posłów Sejmu RP, Doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Bezpieczeństwa Państwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Prezydentów i Radnych Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Krakowa (od 1992).

Patronaty honorowe nad tymi przedsięwzięciami obejmowali Ambasador Chile – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Ameryki Łacińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Ambasador Republiki Czeskiej w RP, Ambasador Republiki Słowackiej w RP, Ambasador Węgier w RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Biskup Płocki (od 1992).

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, przynoszące znaczną korzyść państwu i obywatelom (2005) oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa” (2018).

Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2001).

Odznaczony przez Radę Powiatu Płockiego Medalem Zasłużony dla Powiatu Płockiego „za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno-oświatowej” (2018).

Otrzymał od JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Medal Władysława Grabskiego (2005).

Wyróżniony członkostwem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „za zasługi w kształtowaniu patriotycznej postawy i edukację historyczną młodzieży” (1994), a następnie uhonorowany członkostwem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2010).

Otrzymał Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Płocka (2006).

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki” (2018), a następnie z okazji XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem uznania „w podziękowaniu za wieloletnie, rzetelne i efektywne zarządzanie placówką oraz cenny wkład wniesiony w jej rozwój” (2023).

Wyróżniony gratulacjami Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP (2007) i licznymi dyplomami uznania, m.in. Ministra Edukacji Narodowej (2001), Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (2004), Przewodniczącego II Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Warszawie (2003), Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (2013, 2014), Przewodniczącego Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (1996, 2005, 2006, 2007), Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego (2002), Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (2006, 2007), Wojewody Płockiego (1996), Płockiego Kuratora Oświaty (1996), Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie (2000), Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2006, 2007), Eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (2005, 2006, 2007), Prezesa Małopolskiego Forum Europejskiego w Krakowie (2006, 2007), Prezesa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Płocku (2003), Loży Ekspertów Płockiej Debaty Oksfordzkiej (2013).

Wybrany przez uczniów dwukrotnie w demokratycznym po raz pierwszy głosowaniu na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (dwie kadencje w latach 1990 – 1992 i 1992 – 1994).

Wyróżniony opracowaniem biograficznym „Marek Mroczkowski – wybitny współczesny pedagog” Izabeli Kucińskiej na seminarium prof. dr. hab. Romana Schulza Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (1995) i w plebiscycie Belfer Roku Gazety Wyborczej na Mazowszu z wyboru uczniów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku (2003).

Posiada prawo jazdy A i B (1973) oraz patent sternika motorowodnego (1976). W sferze zainteresowań polityka, stosunki międzynarodowe, obronność, ekonomia, film, kultura i sztuka, turystyka krajowa i zagraniczna. Posiadacz kilku w miarę szybkich wehikułów: Huragan (1967), Skoda 120 L (1991), Opel Astra (1995), Jaguar S-Type (2008), Ford Mustang (2018).

Wróć na górę

mgr Marcin Mroczkowski

mgr Marcin Mroczkowski

Studiował politologię na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (licencjat), a następnie zarządzanie na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2017 roku obronił pracę dyplomową „Zarządzanie niepubliczną szkołą plastyczną w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z budżetu państwa w latach 2005-2016” i uzyskał tytuł magistra. Jest nauczycielem mianowanym (2023).

Ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w ramach wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości (2020) oraz w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2022).

W szkole artystycznej pracuje od 2015 roku, od 2018 roku na stanowisku wicedyrektora do spraw organizacyjno-administracyjnych. Jest nauczycielem wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Odbył kurs „Kierownik wycieczek szkolnych”.

Ukończył szkolenia dla kadry kierowniczej organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w zakresie efektywnych metod kierowania szkołą artystyczną oraz badania jakości pracy szkoły. Odbył Kwalifikacyjny Kurs Zarządzania Oświatą zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie na podstawie zgody wydanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskał specjalne kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą (2024).

Uczestniczy w dokumentowaniu fotograficznym wydarzeń z życia szkoły. Zdjęcia zamieszczane są na stronie internetowej i oficjalnym koncie szkoły na Facebooku, w publikacjach prasowych i wydawnictwach. Jest autorem części fotografii opracowanej na XXV-lecie płockiego „Plastyka” monografii: Marek Mroczkowski, Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć szkoły artystycznej w Płocku w latach 1993-2018, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, Płock 2018, ISBN 978-83-952589-0-9.

Wróć na górę