Rada Pedagogiczna

mgr Michał Piotr Bukowski

mgr Michał Piotr Bukowski

Urodzony w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest nauczycielem matematyki od 2017 roku, a od 2018 roku również nauczycielem informatyki. Obecnie jest w trakcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Entuzjasta muzyki progresywnej, literatury fantastycznej oraz gier komputerowych.

Wróć na górę

mgr Paweł Chmielecki

mgr Paweł Chmielecki

Urodzony w 1976 roku. Ukończył Studium Fotografii w Płocku o specjalności fotografia, Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi (studia licencjackie), kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia o specjalności sztuka operatorska oraz Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu (studia magisterskie) na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika społeczna z animacją środowiskową. Jest osobą kreatywną, komunikatywną, bardzo dobrze znającą zagadnienia z zakresu muzyki, sztuki, fotografii i filmu.

Przez wiele lat współtworzył informacje przekazywane przez Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy w Łodzi i Warszawie. Jak mówi: „ moją pasją jest jednak praca z młodzieżą, którą mogę realizować w tej szkole”.

Wróć na górę

mgr Krzysztof Dębowski

mgr Krzysztof Dębowski

Ukończył historię w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu oraz studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności nauczycielskiej: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Otrzymał certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ukończył liczne kursy i szkolenia doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Najważniejsze z nich: „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”, „Jak wykorzystać Internet na lekcjach wiedzy o społeczeństwie”, „Ślady przeszłości – czyli uczniowie adaptują zabytki”, „Trudności wychowawcze w gimnazjum i sposoby radzenia sobie z nimi”, „Edukacja antykorupcyjna i promowanie dobrych wzorów życia publicznego w szkole i lokalnym środowisku”.

Wróć na górę

mgr Piotr Gruk

Piotr Gruk

Wykształcenie:

 • 2002 r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydział Wychowania fizycznego, specjalność nauczycielska – licencjat
 • 2004 r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydział Pedagogiczny, specjalność wychowanie fizyczne – magister
 • 2011 r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Studia podyplomowe w zakresie – Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna

Odbyte kursy i szkolenia:

 • 2007 r. – Kurs instruktorski z piłki siatkowej
 • 2010 r. – Kurs instruktorski z piłki nożnej
 • 2011 r. – Kurs pierwszej pomocy, posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Gimnazjum nr 2 w Płocku na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Pracował w Liceum Ogólnokształcącym PTO w Płocku, w Gimnazjum nr 3 w Płocku. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Płocku, w Szkołach Logos w Płocku.

Od 2011 roku jest nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa.

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymał 31 sierpnia 2010 r.

Wróć na górę

mgr Maciej Jeziórski

mgr Maciej Jeziórski

Ukończył Liceum Plastyczne w Kole, kierunek wystawiennictwo oraz Studium Nauczycielskie w Płocku, kierunek plastyka.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, kierunek architektura wnętrz i design. Dyplom w pracowni mebla prof. Władysława Wróblewskiego, projektanta Swarzędzkiej Fabryki Mebli. Dodatkowo podczas studiów – pracownia filmu animowanego prof. Hieronima Neumana, twórcy filmów animowanych i reklamowych oraz pracownia fotograficzna i witrażu.

Jest nauczycielem mianowanym. Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Ukończył także:

 • Studium Podyplomowe Elementy Informatyki i Obsługi Programów Graficznych Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie
 • Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie kierunek marketing
 • Studium Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek negocjacje i mediacje
 • Studium Podyplomowe Polskiego Instytutu Neurologicznego NLP w Warszawie

Wróć na górę

mgr Paulina Kaczmarczyk

Paulina Kaczmarczyk

 • urodzona w Cieszynie (woj. śląskie)
 • absolwentka filologii angielskiej o specjalności translatorskiej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • od 2005 roku nauczycielka i lektorka języka angielskiego
 • nauczyciel mianowany
 • zainteresowania: nowe technologie i filmy w nauczaniu języka angielskiego, niezależne kino, literatura.

Wróć na górę

mgr Anna Macionek-Stańko

Anna Macionek-Stańko

Magister sztuki, artysta malarz. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest nauczycielem mianowanym.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia różne techniki malarskie (olej, akryl, akwarela, gwasz, pastele) i rysunek. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych, m.in. w Warszawie, Toruniu, Elblągu, Lwowie, Darmstadt, a także w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich w Polsce i na Ukrainie. Trzykrotnie (2009, 2010 i 2012) uczestniczyła w Aukcji Promocyjnej Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanej w Warszawie przez Dom Aukcyjny Rempex i warszawski okręg Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 2000-2005 współpracowała z Galerią nr 3 w Płocku, gdzie miała dwie wystawy. Jest związana z Płocką Galerią Sztuki, gdzie w roku 2013 miała wystawę indywidualną. W czerwcu 2017 roku prezentowała swoje obrazy w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Holandia, Ukraina) oraz w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2018). Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Mariola Milewska

mgr Mariola Milewska

Ukończyła studia magisterskie – teologia ogólna – w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia podyplomowe z matematyki i języka polskiego. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W trakcie pracy pedagogicznej systematycznie doskonali warsztat pracy pedagogicznej poprzez kursy szkoleniowe i doskonalące m.in. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle zmian w prawie oświatowym. Matematyka trzy-cztery, o kluczowych zadaniach w klasie oraz strategiach liczenia. Bezpieczna szkoła, Młodzież w świecie mediów – od komunikacji do manipulacji. Bez korzeni nie ma skrzydeł. Jak być przewodnikiem do skarbów, które ma dziecko.Konstruowanie planów działań wspierających IPETY, Katecheza a literatura i popkultura dziecięca. Wojna światów, a przyjaźń przeciwieństw, Doskonale nie jakości pracy szkoły w oparciu o raport ewaluacji zewnętrznej, Monitorowanie podstawy programowej. Diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Nauczyciel doskonały, Matematyka nic trudnego, Odbicie mojego wnętrza w dziecku, TOC na lekcji matematyki, Wykorzystanie tablicy interaktywnej” Wespół w zespół, czyli uczymy się i bawimy, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Nauczyciel profesjonalny, Wspieranie pracy wychowawcy klasowego – z cyklu nauczyciel doskonały. Sposoby rozwiązywania konfliktów wśród uczniów, Paweł i Gaweł w jednej klasie byli – o uczniach z różnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi, Słucham, rozumiem – o skutecznej komunikacji z uczniem, GWO sprawdzian szóstoklasisty, Wybrane zagadnienia z emisji głosu, Twórczy i aktywny świadek Ewangelii. Zastosowanie metod TOC w nauczaniu religii, Słucham, rozumiem – o skutecznej komunikacji z uczniem, Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Podstawy dialogu motywującego, Na skrzydłach wiary i rozumu, Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole. Jak z nim pracować?, Empatia, Odpowiedzialność prawna, dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela, Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki w roku szkolnym.

Konferencje

Jak uczyć matematyki w nowej rzeczywistości szkolnej. TIK na lekcjach. Epilepsja – nie bój się pomóc. Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – jak pracować z dziećmi i młodzieżą? Autyzm. Święty Stanisław Kostka – narodził się dla nieba.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem oraz nagrodą Prezydenta Miasta Płocka.

Wróć na górę

mgr Marek Mroczkowski

mgr Marek Mroczkowski 1mgr Marek Mroczkowski 2mgr Marek Mroczkowski 3

Studiował historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978–1983). Ukończył również Studium Ekonomiczne przy Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie z zakresu organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (1978), Szkołę Podchorążych Rezerwy w Kędzierzynie–Koźlu o kierunku artyleria naziemna (1984) oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (1997), z zakresu przedsiębiorczości i rynku kapitałowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1999), z zakresu historii w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas w Warszawie (2003), z zakresu historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas w Warszawie (2013). Ukończył seminarium dla nauczycieli historii szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2003).

Posiada uprawnienia do nauczania historii, historii sztuki, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej i podstaw przedsiębiorczości. Uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii (1998) i stopień nauczyciela dyplomowanego (2001).

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (2002, 2014) oraz egzaminatorem egzaminu maturalnego z zakresu historii (2001), z zakresu wiedzy o społeczeństwie (2005) i z zakresu historii sztuki (2014) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów Egzaminu Maturalnego z Historii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (od 2005). Przewodniczy Komisji ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli przy Logos Sp. z o. o. w Płocku (od 2004), członek Komisji ds. Awansu Zawodowego: na stopień nauczyciela dyplomowanego – przy Delegaturze w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, na stopień nauczyciela mianowanego – przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

Jest Prezesem Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego (od 1997), członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2010, członek nadzwyczajny od 1994), członkiem Związku Piłsudczyków w Warszawie (2000), Klubu Przyjaciół Muzeum Niepodległości w Warszawie (2000), Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie – Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (2003), Towarzystwa Naukowego Płockiego (1987).

Współzałożyciel pierwszych w Płocku prywatnych szkół średnich z uprawnieniami publicznych – I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (1990) i I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego (1993) oraz I Prywatnego Gimnazjum (2000). Współorganizator I Zjazdu Absolwentek i Profesorów Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku (1992).

Autor rozdziałów „Pierwsza Polska Szkoła Średnia w Płocku w latach 1905–1945” oraz „Międzyszkolny Klub Europejski” jubileuszowego opracowania „100 lat Jagiellonki. Z dziejów Polskiej Szkoły Średniej w Płocku 1906–2006”, red. Anna Maria Stogowska, wyd. Stowarzyszenie Jagiellończyków, Płock 2006, ISBN 83-89616-07-6.

Autor rozdziału „Harcerstwo w płockiej Jagiellonce 1912-1939” jubileuszowego opracowania „Dzieje harcerstwa płockiego 1912-2012. Studia i materiały”, red. Benedykt Sandomierski, Michał Kacprzak, wyd. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, Płock 2013, ISBN 978-83-938460-0-9.

Autor jubileuszowej monografii „Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć szkoły artystycznej w Płocku w latach 1993-2018”, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, Płock 2018, ISBN 978-83-952589-0-9.

Redaktor portalu szkolnego www.plastyk-plock.pl oraz oficjalnego konta szkoły www.facebook/com/liceumplastycznewplocku. Autor artykułów i wywiadów w takich mediach, jak m.in. Tygodnik Płocki, Sygnały Płockie. Pismo Urzędu Miasta Płocka, Gazeta Wyborcza na Mazowszu, Zeszyty Jagiellońskie, Katolickie Radio Płock, Radio Maryja, Telewizja TELE–TOP Płock, TVP 3, AGRICOLA Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także materiałów i opracowań zamieszczanych na portalach www.jagiellonka.plock.pl i www.plastyk-plock.pl (od 1988).

Stworzył założenie ideowe i koncepcję plastyczną Medalu XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Autor dewizy medalu „Pro Patria et Arte” oraz hasła „Szkoła z kulturą” (2018).

Jego uczniowie z I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku są laureatami i finalistami Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk), Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin), Młodzieżowej Akademii Wiedzy o Unii Europejskiej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Integracji Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie Europejskim, Ogólnopolskiego Konkursu „Płyniemy ku Europie”, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO”, Międzynarodowego Konkursu Euro-Atlantyckiego „Aliante 2006”, „Aliante 2007”, „Aliante 2008”, „Aliante 2013”, Światowego Konkursu „Young Artist Competition Connecting Global Villages”. W nagrodę uczestniczyli m.in. w rejsie żaglowcem S/Y „Fryderyk Chopin” do Szwecji, Danii i Niemiec, wyjazdach studyjnych do Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji i Turcji (od 1992).

Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (od 2008), przekształconego w Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” (od 2012) dla uczniów średnich szkół plastycznych Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i Ukrainy, Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”(od 2011) i Regionalnego Konkursu Historycznego „Polska Jagiellonów” (od 2002) dla gimnazjów powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego obszaru działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Organizator wystaw szkolnych, realizowanych we współpracy z Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Archiwum Państwowym w Płocku, Urzędem Miasta Płocka, Katedrą Płocką, Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związkiem Piłsudczyków w Warszawie, Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, Polskim Związkiem Filatelistów, Pocztą Polską, Narodowym Bankiem Polskim, poświęconych m.in. Polsce Jagiellonów, Legionom Polskim, Martyrologii Narodu Polskiego w II Wojnie Światowej, Władysławowi Jagielle, Józefowi Piłsudskiemu, Władysławowi Grabskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Marcelinie Rościszewskiej, Władysławowi Drapiewskiemu, Andrzejowi Heidrichowi (od 1988).

Pomysłodawca i koordynator uroczystości posadzenia Dębów Pamięci dla uhonorowania oficerów zamordowanych przez NKWD Związku Sowieckiego w 1940 roku. Społeczności I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum posadziły Dęby Pamięci kawalerom Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari: gen. bryg. Tadeuszowi Petrażyckiemu, gen. bryg. Konradowi Zembrzuskiemu, gen. bryg. Tadeuszowi Grabowskiemu. Zarząd LOGOS Sp. z o. o. posadził Dąb Pamięci laureatowi Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury por. rez. Władysławowi Sebyle (2010).

Pomysłodawca i koordynator uroczystości posadzenia Alei 21 Dębów Pamięci Jagiellończyków – dwudziestu jeden wychowanków i absolwentów z lat 1912-1930 Gimnazjum Polskiego, I Gimnazjum Polskiego i Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku, oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD Związku Sowieckiego w 1940 roku (2010).

Organizator uroczystości rozpoczętych Mszą św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP, zakończonych Katyńskim Apelem Pamięci i salwami honorowymi kompanii wystawionej przez 2 Mazowiecką Brygadę Saperów. Uczestniczyły rodziny oficerów, przedstawiciele Sejmu RP, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej ,,Mazowsze” Płock, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, NSZZ ,,Solidarność”, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, Rady Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka.

Inicjował i realizował spotkania, debaty i sesje naukowe z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityki i gospodarki, m.in. Ambasadora Chile – Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Ameryki Łacińskiej w RP, Ambasadora Republiki Czeskiej w RP, Ambasadora Republiki Litewskiej w RP, Attaché ds. Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP, Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP, Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Członka Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, projektanta banknotów Narodowego Banku Polskiego, Radcy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przewodniczącego The UNESCO Chair for Human Rights and Peace, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, Marszałka Sejmu RP, Wicemarszałka Senatu RP, Senatora i Posłów Sejmu RP, Doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Bezpieczeństwa Państwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Prezydentów i Radnych Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Krakowa (od 1992).

Patronaty honorowe nad tymi przedsięwzięciami obejmowali Ambasador Chile – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Ameryki Łacińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Ambasador Republiki Czeskiej w RP, Ambasador Republiki Słowackiej w RP, Ambasador Węgier w RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 1992).

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, przynoszące znaczną korzyść państwu i obywatelom (2005) oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.(2018).

Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2001), a przez Radę Powiatu Płockiego Medalem Zasłużony dla Powiatu Płockiego „za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno-oświatowej” (2018). Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomem uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Otrzymał od JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Medal Władysława Grabskiego (2005). Wyróżniony członkostwem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „za zasługi w kształtowaniu patriotycznej postawy i edukację historyczną młodzieży” (1994), a następnie członkostwem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2010).

Otrzymał Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Płocka (2006) i gratulacje Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP (2007). Wyróżniony dyplomami uznania, m.in. Ministra Edukacji Narodowej (2001), Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (2004), Przewodniczącego II Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Warszawie (2003), Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (2013, 2014), Przewodniczącego Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (1996, 2005, 2006, 2007), Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego (2002), Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (2006, 2007), Wojewody Płockiego (1996), Płockiego Kuratora Oświaty (1996), Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie (2000), Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2006, 2007), Eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (2005, 2006, 2007), Prezesa Małopolskiego Forum Europejskiego w Krakowie (2006, 2007), Prezesa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Płocku (2003), Loży Ekspertów Płockiej Debaty Oksfordzkiej (2013).

Wybrany dwukrotnie przez uczniów w demokratycznym głosowaniu na Opiekuna Samorządu Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (dwie kadencje w latach 1990 – 1992 i 1992 – 1994).

Wyróżniony opracowaniem biograficznym „Marek Mroczkowski – wybitny współczesny pedagog” Izabeli Kucińskiej na seminarium prof. dr. hab. Romana Schulza Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (1995) i w plebiscycie Belfer Roku Gazety Wyborczej na Mazowszu z wyboru uczniów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku (2003).

Posiada prawo jazdy A i B (1973) oraz patent sternika motorowodnego (1976).

Wróć na górę

mgr Jolanta Ossowska Krzemińska

mgr Jolanta Ossowska Krzemińska

Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studium podyplomowe w zakresie przyrody w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła szereg form, m.in. w ramach projektu „Szkoła wspierająca uzdolnienia” – kurs psychodydaktyki twórczości w praktyce edukacji szkolnej.

Wróć na górę

mgr Bożena Piórkowska

mgr Bożena Piórkowska

Ukończyła polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie studia podyplomowe „Nowoczesna dydaktyka w szkole – dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą” w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji na Politechnice Warszawskiej.

Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym z języka polskiego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez liczne kursy dokształcające, m.in. „Metody pracy z tekstem literackim, stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny uczniów”, „Literatura współczesna i jej konteksty”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki artystycznej uzyskała w pracowni prof. Józefa Słobosza, aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Krzysztofa Candera. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki sakralnej na Facolta di Storia e Beni Culturali della Chiesa Pontificia Universita Gregoriana (Wydział Historii i Dóbr Kulturowych Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim) w Rzymie. Studia ukończyła pracą dyplomową na temat „Siedmiu Archaniołów w sztuce włoskiej w XVI i XVII wieku”.

Pracy teoretycznej towarzyszył cykl prac malarskich , które stały się pretekstem do wystaw indywidualnych w Rzymie, m.in. w Kościele Św. Andrzeja na Kwirynale. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych oraz w plenerach międzynarodowych we Włoszech.

Współpracowała z organizacją polonijną w Rzymie „Quo Vadis”, gdzie redagowała oraz zajmowała się składem komputerowym i oprawą graficzną czasopisma “Quo Vadis”. Zajmuje się grafiką, rysunkiem oraz malarstwem pastelami, wypowiada się również w fotografii. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych we Włoszech oraz w Polsce.

Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2018). Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Edyta Szymczak

mgr Edyta Szymczak

Ukończyła polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie public relations.

Jest nauczycielem mianowanym. W ramach doskonalenia swojej pracy zawodowej ukończyła kursy: „Interpretacja dzieła literackiego”, „HIV-AIDS jako problem współczesnej młodzieży”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Tomasz Szymczak

mgr Tomasz Szymczak

Ukończył studia w Instytucie Kultury Fizycznej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie odnowy biologicznej, fizykoterapii i masażu w Instytucie Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Nauczyciel mianowany.

Jest specjalistą do spraw gimnastyki korekcyjnej oraz instruktorem lekkiej atletyki. Ukończył liczne kursy doskonalące w ramach nauczanego przedmiotu, a także kurs komputerowy „Projektowanie stron www”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Sandra Wilczyńska

mgr Sandra Wilczyńska

Absolwentka I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Obecnie mieszka w Toruniu, gdzie w 2014 roku ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych realizując dyplom w pracowni rzeźby pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mazura. Od 2017 roku prowadzi pracownię ceramiczną FUKA. Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami oraz fundacjami, m. in. z Fundacją Fabryka UTU, dla której od 2014 roku pracowała jako instruktor zajęć kreatywnych prowadząc autorskie warsztaty z zakresu sztuk plastycznych.

Ogromnie ceni sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Interesuje się sztuką naiwną oraz Art Brut.

Brała udział w projektach edukacyjno-kulturalnych, takich jak:

 • FILMOGRANIE (Toruń 2016, 2017, 2019)
 • LATO W TEATRZE (Dom Kultury! na Bydgoskim Przedmieściu, Toruń 2015)
 • FRAJDA (Dom Kultury! na Bydgoskim Przedmieściu, Toruń 2013)
 • PODWÓRKO (POKiS, Płock, lata 2004-2008)
 • BLIŻEJ SZTUKI (Stowarzyszenie edukacyjno-artystyczne Oto Ja, Płock 2010)
 • SZTUKA TERAZ (POKiS, Płock) WIDZIALNE/NIEWIDZIALNE MIASTO (konferencja, Płock 2011)

Wystawy :

 • Love – wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2015
 • Dyplom 2014, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2014
 • Wystawa zbiorowa , Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2013

Wróć na górę

mgr Piotr Wiśniewski

mgr Piotr Wiśniewski

Ukończył filologię angielską na Wydziale Filologicznym oraz filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest nauczycielem mianowanym.

Ukończył kursy doskonalące w zakresie pracy metodyczno-dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą w ramach kształcenia umiejętności językowych.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Ewa Wojtysiak-Szczepańska

mgr Ewa Wojtysiak-Szczepańska

Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Łódzkim (licencjat) oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W ramach doskonalenia swojej pracy pedagogicznej ukończyła szereg kursów, m.in. kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”, „Metoda stanowisk jako sposób do samodzielnego uczenia się”, „Wymiar europejski w nauczaniu języków obcych”, „Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języków obcych”, „Ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach artystycznych oraz metody przygotowania do egzaminu maturalnego”, „Wprowadzanie elementów religioznawstwa na lekcjach języka niemieckiego”.

Ukończyła kurs na egzaminatora języka niemieckiego egzaminu maturalnego, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Teresa Zwarycz

mgr Teresa Zwarycz

Ukończyła matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe w zakresie dydaktyki matematyki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała wiele kursów, m.in. „Aktywizacja uczniów w procesie nauczania matematyki”, „Tworzenie planów wynikowych a indywidualizacja procesu nauczania matematyki”, „Potrzeby psychiczne a rozwój społeczny i emocjonalny dziecka”, „Wykorzystanie myślenia kreatywnego na lekcjach matematyki”, „Technologie informacyjne a edukacja multimedialna”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych”, „Pomiar dydaktyczny i ocenianie”, „Slalom gigant czyli omijanie zbędnych nawyków w drodze do matury”, „Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem egzaminów gimnazjalnych”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Bożena Żaglewska

mgr Bożena Żaglewska

Ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie techniki z elementami plastyki na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jest nauczycielem mianowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała wiele kursów, m.in. „Wychowawca w rozmiarze XL”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Wykorzystanie informacji uzyskanych z mierzenia jakości pracy szkoły”, „Podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Aktywizacja społeczna w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Agnieszka Żółtowska

mgr Agnieszka Żółtowska

Ukończyła polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego.

W latach 2000-2007 ukończyła trzydzieści cztery kursy doskonalące jej umiejętności zawodowe, m.in. „Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum”, „Analiza obrazu literackiego i obrazu filmowego na lekcjach języka polskiego”, „Znaczenie sztuki filmowej w edukacji humanistycznej”, „O wykorzystaniu malarstwa w interpretacji dzieła literackiego”, „Światło Boga w katedrze gotyckiej”, „Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec Ojczyzny”, „Oferta edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej”, „Odautorski plan pracy do twórczego scenariusza zajęć”, „Pomiar dydaktyczny”, „Zmiany w podstawie programowej języka polskiego”, „Tworzenie i modyfikowanie programów nauczania”, „Jak skutecznie i atrakcyjnie rozwijać umiejętność pisania”, „Dyslektyk czy leń – diagnoza i pomoc”, „Sztuka słuchania”, „Od standardów wymagań do zadań egzaminacyjnych”.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka.

Wróć na górę