Rada Pedagogiczna

mgr Adam Bębenista

mgr Adam Bębenista

Urodzony w 1988 roku w Płocku. Magister sztuki. Stypendysta Warszawskiej Szkoły Filmowej, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Dyplom realizowany w pracowni prof. Krzysztofa Hejke (praca praktyczna „Łódź obiecana”) oraz prof. dr. hab. Marka Poźniaka (praca teoretyczna „Fotografia i typografia”).

Z fotografią związany od wczesnych lat młodzieńczych. Entuzjasta klasycznego fotoreportażu, opierającego się na koncepcji „decydującego momentu” Henri Cartier-Bressona. Uczestnik wystaw indywidualnych i grupowych. W obszarze komercyjnym zwolennik nieszablonowych i kreatywnych rozwiązań wizualnych.

Prywatnie miłośnik żeglarstwa i szachów.

„Jeśli twoje zdjęcia nie są dostatecznie dobre, to znaczy, że nie jesteś dostatecznie blisko” – Robert Capa

Wróć na górę

mgr Michał Piotr Bukowski

mgr Michał Piotr Bukowski

Urodzony w Kołobrzegu. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest nauczycielem matematyki od 2017 roku, a od 2018 roku również nauczycielem informatyki. Posiada stopień nauczyciela mianowanego.

Entuzjasta muzyki progresywnej, literatury fantastycznej oraz gier komputerowych.

Wróć na górę

mgr Krzysztof Dębowski

mgr Krzysztof Dębowski

Ukończył historię w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu oraz studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności nauczycielskiej dydaktyka wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Otrzymał certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ukończył liczne kursy i szkolenia doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Najważniejsze z nich: „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”, „Jak wykorzystać Internet na lekcjach wiedzy o społeczeństwie”, „Ślady przeszłości – czyli uczniowie adaptują zabytki”, „Trudności wychowawcze w gimnazjum i sposoby radzenia sobie z nimi”, „Edukacja antykorupcyjna i promowanie dobrych wzorów życia publicznego w szkole i lokalnym środowisku”.

Wróć na górę

mgr Piotr Gruk

Piotr Gruk

Wykształcenie:

 • 2002 r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydział Wychowania Fizycznego, specjalność nauczycielska – licencjat
 • 2004 r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydział Pedagogiczny, specjalność wychowanie fizyczne – magister
 • 2011 r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – studia podyplomowe w zakresie – Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna

Odbyte kursy i szkolenia:

 • 2007 r. – Kurs instruktorski z piłki siatkowej
 • 2010 r. – Kurs instruktorski z piłki nożnej
 • 2011 r. – Kurs pierwszej pomocy, posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Gimnazjum nr 2 w Płocku na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Pracował w Liceum Ogólnokształcącym PTO w Płocku, w Gimnazjum nr 3 w Płocku. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Płocku, w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Od 2011 roku jest nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa.

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymał 31 sierpnia 2010 r.

Wróć na górę

mgr Maciej Jeziórski

mgr Maciej Jeziórski

Ukończył Liceum Plastyczne w Kole, kierunek wystawiennictwo oraz Studium Nauczycielskie w Płocku, kierunek plastyka. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz) w Poznaniu, kierunek architektura wnętrz i design. Dyplom w pracowni mebla prof. Władysława Wróblewskiego, projektanta Swarzędzkiej Fabryki Mebli. Dodatkowo podczas studiów – pracownia filmu animowanego prof. Hieronima Neumana, twórcy filmów animowanych i reklamowych oraz pracownia fotograficzna i witrażu.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie projektowania architektury wnętrz i wystawiennictwa na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Ukończył także:

 • Studium Podyplomowe Elementy Informatyki i Obsługi Programów Graficznych Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie
 • Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie kierunek marketing
 • Studium Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek negocjacje i mediacje
 • Studium Podyplomowe Polskiego Instytutu Neurologicznego NLP w Warszawie

Wróć na górę

mgr Anna Macionek-Stańko

Anna Macionek-Stańko

Magister sztuki, artysta malarz. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia różne techniki malarskie (olej, akryl, akwarela, gwasz, pastele) i rysunek. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych, m.in. w Warszawie, Toruniu, Elblągu, Lwowie, Darmstadt, a także w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich w Polsce i na Ukrainie. Trzykrotnie (2009, 2010 i 2012) uczestniczyła w Aukcji Promocyjnej Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanej w Warszawie przez Dom Aukcyjny Rempex i warszawski okręg Związku Polskich Artystów Plastyków.

W latach 2000-2005 współpracowała z Galerią nr 3 w Płocku, gdzie miała dwie wystawy. Jest związana z Płocką Galerią Sztuki, gdzie w roku 2013 miała wystawę indywidualną. W czerwcu 2017 roku prezentowała swoje obrazy w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Holandia, Ukraina) oraz w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2018). Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Dominik Mikołajczyk

mgr Dominik Mikołajczyk

Urodzony w Płocku w 1991 roku. Od 2013 roku studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2019 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w IV Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Rysińskiego oraz aneks do dyplomu w Pracowni Form Rysunku Współczesnego prof. Czesława Radzkiego. Finalista 29. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019 z udziałem artystów jedenastu krajowych wyższych uczelni artystycznych (praca wyróżniona udziałem w wystawie w Galerii Sztuki w Legnicy).

Wróć na górę

mgr Mariola Milewska

mgr Mariola Milewska

Ukończyła studia magisterskie – teologia ogólna – w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia podyplomowe z matematyki i języka polskiego. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W trakcie pracy pedagogicznej systematycznie doskonali warsztat pracy pedagogicznej poprzez kursy szkoleniowe i doskonalące m.in. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle zmian w prawie oświatowym. Matematyka trzy-cztery, o kluczowych zadaniach w klasie oraz strategiach liczenia. Bezpieczna szkoła, Młodzież w świecie mediów – od komunikacji do manipulacji. Bez korzeni nie ma skrzydeł. Jak być przewodnikiem do skarbów, które ma dziecko.Konstruowanie planów działań wspierających IPETY, Katecheza a literatura i popkultura dziecięca. Wojna światów, a przyjaźń przeciwieństw, Doskonale nie jakości pracy szkoły w oparciu o raport ewaluacji zewnętrznej, Monitorowanie podstawy programowej. Diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Nauczyciel doskonały, Matematyka nic trudnego, Odbicie mojego wnętrza w dziecku, TOC na lekcji matematyki, Wykorzystanie tablicy interaktywnej” Wespół w zespół, czyli uczymy się i bawimy, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Nauczyciel profesjonalny, Wspieranie pracy wychowawcy klasowego – z cyklu nauczyciel doskonały. Sposoby rozwiązywania konfliktów wśród uczniów, Paweł i Gaweł w jednej klasie byli – o uczniach z różnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi, Słucham, rozumiem – o skutecznej komunikacji z uczniem, GWO sprawdzian szóstoklasisty, Wybrane zagadnienia z emisji głosu, Twórczy i aktywny świadek Ewangelii. Zastosowanie metod TOC w nauczaniu religii, Słucham, rozumiem – o skutecznej komunikacji z uczniem, Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Podstawy dialogu motywującego, Na skrzydłach wiary i rozumu, Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole. Jak z nim pracować?, Empatia, Odpowiedzialność prawna, dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela, Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki w roku szkolnym.

Konferencje

Jak uczyć matematyki w nowej rzeczywistości szkolnej. TIK na lekcjach. Epilepsja – nie bój się pomóc. Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – jak pracować z dziećmi i młodzieżą? Autyzm. Święty Stanisław Kostka – narodził się dla nieba.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem oraz nagrodą Prezydenta Miasta Płocka.

Wróć na górę

mgr Ewa Kaszuba

mgr Ewa Kaszuba

Absolwentka Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką i studia podyplomowe w zakresie pedagogiki zdolności i twórczości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu „Przyroda” w liceum na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Przez ponad dwadzieścia lat pełniła funkcję doradcy metodycznego w zakresie nauczania fizyki w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.

W ramach doskonalenia swojej pracy pedagogicznej ukończyła szereg kursów, m.in. Ocenianie kształtujące na zajęciach przedmiotów przyrodniczych, Rozpoznawanie uzdolnień w szkole – jak wspierać indywidualne predyspozycje uczniów, Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego, Edukacyjna wartość dodana, Wykorzystanie TIK w holistycznym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Do tablicy! – czyli, jak tworzyć własne materiały na tablice multimedialne.

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Posiada Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Kuratora Oświaty w Płocku, czterokrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka.

Życiowe motto
Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze – Albert Einstein

Wróć na górę

mgr inż. Monika Kaźmierczak

mgr inż. Monika Kaźmierczak

Ukończyła studia o kierunku technologia chemiczna na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Absolwentka studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Nauczyciel kontraktowy.

Wychowawca internatu oraz nauczyciel chemii w szkołach ponadpodstawowych. Ukończyła szkolenia z profilaktyki uzależnień oraz kuchni molekularnej w chemii. W życiu prywatnym pasjonatka chemii oraz cukiernictwa.

Życiowe motto
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę – Benjamin Franklin

Wróć na górę

dr Katarzyna Kozłowska

dr Katarzyna Kozłowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie dysertacji „Maturalna wypowiedź egzaminacyjna uczniów. Cechy tekstowe i językowe (na podstawie płockich egzaminów maturalnych z lat 2000 – 2004)” pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Podrackiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W latach 2011-2015 była ekspertem w Zespole Ekspertów Polonistycznych przygotowujących zmodernizowany egzamin maturalny od 2015 roku (na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, projekt: Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego. Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych). Brała udział w opracowaniu koncepcji egzaminu maturalnego z języka polskiego, informatora maturalnego i zbioru zadań maturalnych opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (2015). W latach 2005 – 2019 była przewodniczącą zespołu egzaminatorów maturalnych w Płocku.

Od 2003 roku jest rzeczoznawcą podręczników szkolnych. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej sporządziła kilkadziesiąt ekspertyz poświadczających dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego (recenzje językowe i dydaktyczne). Autorka artykułów metodycznych dla „Polonistyki” i wydawnictw naukowych poświęconych dydaktyce języka polskiego.

Pomysłodawca i współorganizator powiatowego konkursu dla młodzieży szkół podstawowych/gimnazjalnych i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych „Mnie ta ziemia od innych droższa” popularyzującego twórczość Władysława Broniewskiego, organizowanego od 2012 roku przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej z Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego pod patronatem Starosty Powiatu Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka.

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi, a przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wróć na górę

mgr Stanisław Krakowski

mgr Stanisław Krakowski

Absolwent historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Institut d’Histoire Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 we Francji. Ukończył dzienne studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca w przygotowaniu). Nauczyciel dyplomowany.

Ukończył Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie (2006), bibliotekoznawstwa z edukacją czytelniczo-medialną (2010) oraz pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (2019) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Egzaminator egzaminu maturalnego z historii oraz egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (od 2015). Konsultant merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Ukończył ponad trzydzieści szkoleń, warsztatów i webinariów z zakresu historii, pedagogiki i dydaktyki (od 2015), w tym między innymi projekt Brak sieci – piąty jeździec Apokalipsy?, cykl zajęć Akademia Ciekawej Historii, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach historii w szkołach średnich, Metoda WebQuest w nauczaniu historii i wos, Co ty powiesz?! O tym, jak uczyć debatowania i jak korzystać z tej nauki w szkole, kurs języka angielskiego zwieńczony uzyskaniem Certificate TELC English B2.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2016). Członek nadzwyczajny i zwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Wróć na górę

mgr Jolanta Ossowska

mgr Jolanta Ossowska Krzemińska

Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studium podyplomowe w zakresie przyrody w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła szereg form, m.in. w ramach projektu „Szkoła wspierająca uzdolnienia” – kurs psychodydaktyki twórczości w praktyce edukacji szkolnej.

Wróć na górę

dr Włodzimierz Kwiatkowski

dr Włodzimierz Kwiatkowski

Studiował w pracowni profesora Tadeusza Dominika na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z dziedziny malarstwa w pracowni profesora Jerzego Stelmasika w Instytucie Wychowania Artystycznego (1988) – obecnie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorat w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.

Prowadził zajęcia ze studentami w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki i Królewskiej Katalońskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Jerzego w Barcelonie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Uprawia malarstwo sztalugowe i sakralne wielkoformatowe malarstwo ścienne w Polsce i za granicą. Od 2006 roku tworzy w swojej pracowni w andaluzyjskiej Marbelli w Hiszpanii. Od 2017 roku pracuje na podłożach 3D, nazywając ten opatentowany przez siebie sposób malowania „IN HYPEROPIA”.

Mówi o sobie: „moje malarstwo to tradycyjny warsztat. Nie lubię zostawiać na płótnie śladów pędzla – mam wrażenie, że pokazuje to moją drogę do celu, a na tym mi nie zależy. Myślę, że jest renesansowe w formie i nadrzeczywiste w treści (jak kto woli surrealistyczne). Trochę magii, tajemnicy, teatru, elegancji. Każdy obraz to rozbudowana moralizatorska opowieść z wieloma rozwiązaniami […] to rozprawka filozoficzna, mam nadzieję, zmuszająca widza do własnej interpretacji, stworzenia własnej historii. […] W zasadzie sama realizacja obrazu jest już tylko efektem wcześniejszego, konceptualnego, intensywnego procesu twórczego zarówno w warstwie wizualno-kompozycyjnej, jak i semantycznej, treściowej, a nawet w łacińskich tytułach poszczególnych dzieł”.

Udział w wystawach zbiorowych: Kazimierz Dolny (2017, 2019), Lublin (2017, 2018), Marbella (2011, 2019), Płock (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2019), Spała (2019), Warszawa (1986, 1989, 2017, 2018), Wiechlice (2019).

Wystawy indywidualne: Florencja (2019), Lublin (2016, 2017), Madryt (2019), Marbella (2019), New York (2014), Płock (1990, 2012, 2013), Szanghaj (2014), Warszawa (1994, 2016).

Prace Włodzimierza Kwiatkowskiego znajdują się m.in. w: Teatro-Museu Dali w Figueres, kolekcjach hiszpańskiej rodziny królewskiej, Króla Arabii Saudyjskiej, Króla Maroka, instytucji finansowych w Szwajcarii.

wlodzimierzkwiatkowski.eu

facebook.com/wlodzimierz.kwiatkowski1

wlodzimierz.kwiatkowski1[at]wp.pl

tel.: +48 660144990

tel.: +34 658144497

Wróć na górę

mgr Natalia Latarska

mgr Natalia Latarska

Absolwentka filologii angielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę dyplomową „Success in America: yesterday and today”. Jest nauczycielem mianowanym.

Bierze udział w szkoleniach i formach doskonalenia, ukończyła liczne kursy z zakresu bezpieczeństwa, psychologii, a także prawa i etyki w biznesie. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Szkół Artystycznych organizowanej przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna w czasach pandemii”.

Językiem angielskim pasjonuje się od najmłodszych lat. Jej zainteresowania to: podróże, sport i psychologia żywienia.

Wróć na górę

mgr Wiesław Nadrowski

mgr Wiesław Nadrowski

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dyplom w pracowni rzeźby prof. Adolfa Ryszki w 1983 roku.

Wykonuje prace z zakresu rzeźby, medalierstwa, grafiki i projektowania plastycznego. Uczestniczył w plenerach i wystawach w kraju i za granicą, w tym w organizowanych przez Płocką Galerię Sztuki wystawach z cyklu „Plastyka Płocka” i pokazach dorobku Warsztatów Cyfrowej Obróbki Obrazu.

Pracował jako plastyk w Domach Towarowych Centrum. Od 1983 roku związany pracą etatową jako wykonawca projektów plastycznych z Mazowieckimi Zakładami Rafineryjnymi i Petrochemicznymi, a następnie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Wieloletni instruktor i nauczyciel rzeźby. W latach 1994-2011 prowadził pracownię rzeźby w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku i ponownie od 2020 roku w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Wróć na górę

mgr Bożena Piórkowska

mgr Bożena Piórkowska

Ukończyła polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie studia podyplomowe „Nowoczesna dydaktyka w szkole – dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą” w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji na Politechnice Warszawskiej.

Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym z języka polskiego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez liczne kursy dokształcające, m.in. „Metody pracy z tekstem literackim, stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny uczniów”, „Literatura współczesna i jej konteksty”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”. Otrzymała ustanowiony przez I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Medal XXV-lecia „Pro Patria et Arte”.

Wróć na górę

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki artystycznej uzyskała w pracowni prof. Józefa Słobosza, aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Krzysztofa Candera. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki sakralnej na Facolta di Storia e Beni Culturali della Chiesa Pontificia Universita Gregoriana (Wydział Historii i Dóbr Kulturowych Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim) w Rzymie. Studia ukończyła pracą dyplomową na temat „Siedmiu Archaniołów w sztuce włoskiej w XVI i XVII wieku”.

Pracy teoretycznej towarzyszył cykl prac malarskich , które stały się pretekstem do wystaw indywidualnych w Rzymie, m.in. w Kościele Św. Andrzeja na Kwirynale. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych oraz w plenerach międzynarodowych we Włoszech.

Współpracowała z organizacją polonijną w Rzymie „Quo Vadis”, gdzie redagowała oraz zajmowała się składem komputerowym i oprawą graficzną czasopisma “Quo Vadis”. Zajmuje się grafiką, rysunkiem oraz malarstwem pastelami, wypowiada się również w fotografii. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych we Włoszech oraz w Polsce.

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2018). Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Edyta Szymczak

mgr Edyta Szymczak

Ukończyła polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie public relations.

Jest nauczycielem mianowanym. W ramach doskonalenia swojej pracy zawodowej ukończyła kursy: „Interpretacja dzieła literackiego”, „HIV-AIDS jako problem współczesnej młodzieży”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Tomasz Szymczak

mgr Tomasz Szymczak

Ukończył studia w Instytucie Kultury Fizycznej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie odnowy biologicznej, fizykoterapii i masażu w Instytucie Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Nauczyciel mianowany.

Jest specjalistą do spraw gimnastyki korekcyjnej oraz instruktorem lekkiej atletyki. Ukończył liczne kursy doskonalące w ramach nauczanego przedmiotu, a także kurs komputerowy „Projektowanie stron www”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Iwona Wierzbicka-Job

Iwona Wierzbicka-Job

Dyplomowany nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze. Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Historii specjalność nauczycielska, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Integracja Europejska i Prawa Człowieka oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole im Pawła Włodkowica i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz liczne kursy, seminaria, szkolenia zawodowe nauczycieli.

Mężatka, mama trojga dzieci, właścicielka psa (alaskan malamute) i kilku kotów.

Zainteresowania: historia, czytanie, gotowanie i eksperymenty kulinarne, ekologia.

Ulubiony cytat pochodzi z książki Umberto Eco
„…kto czyta książki żyje podwójnie…”

Wróć na górę

mgr Piotr Wiśniewski

mgr Piotr Wiśniewski

Ukończył filologię angielską na Wydziale Filologicznym oraz filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest nauczycielem mianowanym.

Ukończył kursy doskonalące w zakresie pracy metodyczno-dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą w ramach kształcenia umiejętności językowych.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Anna Maria Wojnarowska

mgr Anna Maria Wojnarowska

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2001 roku obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni profesora Leona Tarasewicza i z fotografii w pracowni profesora Rosława Szaybo. W pracowni profesora Edwarda Tarkowskiego specjalizowała się w malarstwie ściennym i technikach ściennych.

Prowadzi własną pracownię projektowania i malarstwa ściennego www.murmur.pl. Wykonuje malarstwo ścienne w technikach klasycznych takich jak fresk i sgraffito oraz w technikach własnych, np. beton artystyczny. Wielkoformatowe realizacje znajdują się w kościołach, restauracjach i innych miejscach w przestrzeni publicznej i w domach prywatnych w Polsce. Podczas plenerów malarskich w gminie Łąck prowadzi warsztaty dla młodzieży szkolnej

Brała udział w indywidualnych i zbiorowych wystawach malarstwa m.in. w Płockiej Galerii Sztuki, gdzie w latach 2015-2019 pokazała zestawy obrazów tematycznych związanych z realizacją ścienną, a w roku 2017 zestaw fotografii.

Wróć na górę

mgr Ewa Wojtysiak-Szczepańska

mgr Ewa Wojtysiak-Szczepańska

Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Łódzkim (licencjat) oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jest nauczycielem dyplomowanym.

W ramach doskonalenia swojej pracy pedagogicznej ukończyła szereg kursów, m.in. kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”, „Metoda stanowisk jako sposób do samodzielnego uczenia się”, „Wymiar europejski w nauczaniu języków obcych”, „Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języków obcych”, „Ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach artystycznych oraz metody przygotowania do egzaminu maturalnego”, „Wprowadzanie elementów religioznawstwa na lekcjach języka niemieckiego”.

Ukończyła kurs na egzaminatora języka niemieckiego egzaminu maturalnego, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Teresa Zwarycz

mgr Teresa Zwarycz

Ukończyła matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe w zakresie dydaktyki matematyki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała wiele kursów, m.in. „Aktywizacja uczniów w procesie nauczania matematyki”, „Tworzenie planów wynikowych a indywidualizacja procesu nauczania matematyki”, „Potrzeby psychiczne a rozwój społeczny i emocjonalny dziecka”, „Wykorzystanie myślenia kreatywnego na lekcjach matematyki”, „Technologie informacyjne a edukacja multimedialna”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych”, „Pomiar dydaktyczny i ocenianie”, „Slalom gigant czyli omijanie zbędnych nawyków w drodze do matury”, „Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem egzaminów gimnazjalnych”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Anna Wojtas-Żaglewska

mgr Anna Wojtas-Żaglewska

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Ukończyła studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Uczyła języka polskiego dzieci i młodzież wszystkich etapów edukacji szkolnej – w szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w szkołach średnich.

Wcześniej rozwijała swoje pasje w Studium Projektowania Mody i Kostiumu Filmowego w Warszawie. Uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oprócz języka ojczystego uczyła też rysunku zawodowego, stylizacji, prowadziła kursy kreowania wizerunku. Była też dekoratorką w legendarnych już Domach Towarowych Centrum w Płocku. Prowadziła amatorsko własny program „Magazyn mody i stylu – Szafa” w lokalnej telewizji płockiej Tele-Top.

Wróć na górę

mgr Bożena Żaglewska

mgr Bożena Żaglewska

Ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie techniki z elementami plastyki na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jest nauczycielem mianowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała wiele kursów, m.in. „Wychowawca w rozmiarze XL”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Wykorzystanie informacji uzyskanych z mierzenia jakości pracy szkoły”, „Podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Aktywizacja społeczna w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

Wróć na górę

mgr Agnieszka Żółtowska

mgr Agnieszka Żółtowska

Ukończyła polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego.

W latach 2000-2007 ukończyła trzydzieści cztery kursy doskonalące jej umiejętności zawodowe, m.in. „Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum”, „Analiza obrazu literackiego i obrazu filmowego na lekcjach języka polskiego”, „Znaczenie sztuki filmowej w edukacji humanistycznej”, „O wykorzystaniu malarstwa w interpretacji dzieła literackiego”, „Światło Boga w katedrze gotyckiej”, „Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec Ojczyzny”, „Oferta edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej”, „Odautorski plan pracy do twórczego scenariusza zajęć”, „Pomiar dydaktyczny”, „Zmiany w podstawie programowej języka polskiego”, „Tworzenie i modyfikowanie programów nauczania”, „Jak skutecznie i atrakcyjnie rozwijać umiejętność pisania”, „Dyslektyk czy leń – diagnoza i pomoc”, „Sztuka słuchania”, „Od standardów wymagań do zadań egzaminacyjnych”.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka.

Wróć na górę