Samorząd Uczniowski

Regulamin
Samorządu Uczniowskiego

Zobacz

Alicja Dziedzic

Alicja Dziedzic

Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego

Adam Szczawiński

Adam Szczawiński

Zastępca Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego

Martyna Cholewińska

Martyna Cholewińska

Skarbnik
Samorządu Uczniowskiego

mgr Ewa Wojtysiak-Szczepańska

mgr Ewa Wojtysiak - Szczepańska

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego

Zespół Samorządu Uczniowskiego