Historia

Zarys historii i osiągnięć
I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
w latach 1993-2018

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku założyli Małgorzata i Marek Mroczkowscy w 1993 roku. Jest bezpłatnym liceum artystycznym z uprawnieniami szkoły publicznej, nadanymi przez Ministra Kultury i Sztuki w 1995 roku. W 2016 roku szkoła otrzymała imię Władysława Drapiewskiego, najwybitniejszego twórcy neorenesansowej polichromii sakralnej XX wieku w Europie.

Szkoła integruje artystów plastyków i utalentowaną młodzież Mazowsza Płockiego. W cyklu kształcenia i wychowania realizowany jest pełen blok licealnych przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty artystyczne. Możliwe do wyboru są specjalizacje: techniki malarskie i pozłotnicze, fotografia artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz.

Nauka prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, rzeźby, projektowania graficznego, projektowania multimedialnego, aranżacji przestrzeni, historii sztuki. Profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne i filmowe dysponuje nowoczesnymi kamerami i aparaturą oświetleniową.

W pracowniach zainstalowany jest sprzęt najnowszej generacji, w tym projektory DLP i wielkoformatowe interaktywne monitory dotykowe LED 4K 75″ modelu TouchScreen 5 w najbardziej zaawansowanej wersji Connect z 2018 roku. W sali wystawowej i na korytarzach szkolnych funkcjonuje profesjonalny system ekspozycji i punktowego oświetlenia prac uczniów.

Szkoła posiada umożliwiającą projektowanie multimedialne najnowocześniejszą w Polsce szkolną pracownię komputerową. Wśród programów graficznych są m.in. Adobe w najnowszej wersji CC 2018 – Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, After Effects, Audition, Character Animator, Creative Cloud, Dreamweaver, Muse, a także CorelDraw, Corel Photo-Paint, CorelCAD, Corel Painter, SketchUp 8, ArchiCAD, AutoCad, 3ds Max.

Wśród pracujących w szkole znanych w kraju i za granicą artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografików byli m.in. Maria Wojnarowska, Zofia Zaremba, Aniela Lewandowska, Dorota Nadrowska, Jerzy Mazuś, Wiesław Nadrowski, Jacek Markiewicz, Włodzimierz Kwiatkowski, Tomasz Gałązka, Mariusz Młynarkiewicz, Anna Paskal.

Obecnie zajęcia z przedmiotów artystycznych zawodowych prowadzą Paweł Chmielecki, Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Magdalena Sikorska-Tokarska i absolwentka Sandra Wilczyńska. Historię sztuki wykłada Marek Mroczkowski, egzaminator maturalny historii sztuki, historii i wiedzy o społeczeństwie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Liceum organizuje spotkania uczniów z wybitnymi uczonymi i artystami, wśród których są w szkole rokrocznie prof. zw. Jacek Dyrzyński i prof. ASP dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk (DEU) z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. zw. dr hab. Jan Rylke z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Dymitr Tkanko (UKR) z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk.

Szkoła organizuje ogólnopolskie plenery sztuki, m.in. w Nieborowie i Arkadii, Budach Lucieńskich, Toruniu, Dziwnówku, Wisełce, Mierkach. Prace uczniów i wernisaże wystaw prezentuje Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płocka Galeria Sztuki, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży CH Atrium Mosty, Dom Darmstadt, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Uczniowie są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów plastycznych. To także rekordziści – trzykrotni Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Marika Michalska (2005, 2006, 2007) i Kinga Murawska (2011, 2012, 2013) oraz laureaci prestiżowego Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Ciecierska (2001) i Mateusz Zyznowski (2015).

Pod patronatem honorowym Ambasadorów Grupy V4 i Republiki Litewskiej szkoła realizuje rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, w którym uczestniczą uczniowie szkół plastycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej i Ukrainy.

W gronie patronów honorowych znajdują się też Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Międzynarodowe Jury Konkursu wyłania każdorazowo zdobywcę Grand Prix oraz laureatów nagród w kategoriach rysunek, malarstwo i grafika. Przyznawana jest także Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury Konkursu oraz Nagroda Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Uroczystości wręczenia nagród i wernisaże wystawy pokonkursowej odbywają się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Płockiej Galerii Sztuki.

Od 2010 roku szkoła organizuje Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Patronat honorowy sprawuje Starosta Powiatu Płockiego.

W kwietniu każdego roku liceum przeprowadza procedurę obrony dyplomów. Uczniowie zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwową Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczy Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego. Zdany pozytywnie egzamin daje absolwentom uprawnienia zawodowe plastyka. W maju abiturienci przystępują do egzaminu maturalnego.

W Jubileuszu XXV-lecia Szkoły 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył założycieli I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzatę Mroczkowską i Marka Mroczkowskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Medale przyznane zostały na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” wyróżnił I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Medal ten przyznany został również Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzacie Mroczkowskiej.

Twórcy szkoły Małgorzata Mroczkowska i Marek Mroczkowski uhonorowani zostali „za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno-oświatowej” Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Rewers medalu głosi dewizę zaszczytną „Polsce i Ziemi Płockiej”. Medale przyznane zostały jako wyraz „szczególnego uznania i wyróżnienia Rady Powiatu za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Płockiego i rozsławienia jego imienia”.

W jubileuszu XXV-lecia I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku ustanowiło Medal Pamiątkowy PRO PATRIA ET ARTE. Otrzymują go zasłużone dla Szkoły i edukacji plastycznej osoby i instytucje w kraju i za granicą. Szkoła wydała też monografię naukową: Marek Mroczkowski, Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć szkoły artystycznej w Płocku w latach 1993-2018, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, Płock 2018, ISBN 978-83-952589-0-9.

Wróć na górę