Historia

Zarys historii i osiągnięć
I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego  w Płocku
w latach 1993-2019

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku założyli Małgorzata i Marek Mroczkowscy w 1993 roku. Jest bezpłatnym liceum artystycznym z uprawnieniami szkoły publicznej, nadanymi przez Ministra Kultury i Sztuki w 1995 roku. W 2016 roku szkoła otrzymała imię Władysława Drapiewskiego, najwybitniejszego twórcy neorenesansowej polichromii sakralnej XX wieku w Europie. Funkcję dyrektora pełni od początku Małgorzata Mroczkowska.

Szkoła integruje artystów plastyków i utalentowaną młodzież Mazowsza Płockiego. W cyklu kształcenia i wychowania realizowany jest pełen blok licealnych przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty artystyczne. Możliwe do wyboru są specjalizacje: techniki malarskie i pozłotnicze, fotografia artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz.

Nauka prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, rzeźby, projektowania graficznego, projektowania multimedialnego, aranżacji przestrzeni, historii sztuki. Profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne i filmowe dysponuje nowoczesnymi kamerami i aparaturą oświetleniową.

W pracowniach zainstalowany jest sprzęt najnowszej generacji, w tym projektory DLP i wielkoformatowe interaktywne monitory dotykowe LED 4K 75″ modelu TouchScreen 5 w najbardziej zaawansowanej wersji Connect (2018) oraz amerykańskie monitory interaktywne Promethean ActivPanel 75” 4K Nickel (AP7) z oprogramowaniem ActivInspire Professional i ClassFlow Online (na wszystkie platformy Android, Windows, iOS), które zdobyły pierwszą nagrodę International Society for Technology in Education (ISTE Conference &Expo, Filadelfia, USA, 23-26 czerwca 2019). W sali wystawowej i na korytarzach szkolnych funkcjonuje profesjonalny system ekspozycji i punktowego oświetlenia prac uczniów.

Szkoła posiada umożliwiającą projektowanie multimedialne najnowocześniejszą w Polsce szkolną pracownię komputerową. Dysponuje profesjonalnymi programami graficznymi, m.in. Adobe w najnowszej wersji CC 2018 – Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, After Effects, Audition, Character Animator, Creative Cloud, Dreamweaver, Muse, a także CorelDraw, Corel Photo-Paint, CorelCAD, Corel Painter, SketchUp 8, ArchiCAD, AutoCad, 3ds Max.

Wśród pracujących w szkole znanych w kraju i za granicą artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografików byli m.in. Tomasz Gałązka, Aniela Lewandowska, Jacek Markiewicz, Jerzy Mazuś, Mariusz Młynarkiewicz, Dorota Nadrowska, Wiesław Nadrowski, Anna Paskal, Maria Wojnarowska, Zofia Zaremba.

Obecnie zajęcia z przedmiotów artystycznych zawodowych prowadzą Paweł Chmielecki, Maciej Jeziórski, Włodzimierz Kwiatkowski, Anna Macionek-Stańko, Magdalena Sikorska-Tokarska i absolwentka Sandra Wilczyńska. Historię sztuki wykłada Marek Mroczkowski, egzaminator maturalny historii sztuki, historii i wiedzy o społeczeństwie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Liceum organizuje spotkania uczniów z wybitnymi uczonymi i artystami, wśród których są w szkole rokrocznie prof. zw. Jacek Dyrzyński i prof. zw. dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk (DEU) z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. zw. dr hab. Jan Rylke z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Dymitr Tkanko (UKR) z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk.

Szkoła organizuje rokrocznie tygodniowe ogólnopolskie plenery sztuki, m.in. w Arkadii, Budach Lucieńskich, Cierszewie, Duninowie, Dziwnówku, Koszelówce, Łącku, Mierkach, Nieborowie, Olsztynku, Soczewce, Toruniu, Wisełce. Prace uczniów i wernisaże wystaw prezentuje Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płocka Galeria Sztuki, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży CH Atrium Mosty, Dom Darmstadt, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Uczniowie są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów plastycznych. To także rekordziści – trzykrotni Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Marika Michalska (2005, 2006, 2007) i Kinga Murawska (2011, 2012, 2013) oraz laureaci prestiżowego Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Ciecierska (2001) i Mateusz Zyznowski (2015).

Pod patronatem honorowym Ambasadorów Grupy V4 i Republiki Litewskiej szkoła realizuje rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, w którym uczestniczą uczniowie szkół plastycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej i Ukrainy.

W gronie patronów honorowych znajdują się też Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Międzynarodowe Jury Biennale wyłania każdorazowo zdobywcę Grand Prix oraz laureatów nagród w kategoriach rysunek, malarstwo i grafika. Przyznawana jest także Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury Konkursu oraz Nagroda Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Uroczystości wręczenia nagród i wernisaże wystawy pokonkursowej odbywają się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Płockiej Galerii Sztuki.

Od 2010 roku szkoła organizuje Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Patronat honorowy sprawuje Starosta Powiatu Płockiego.

W kwietniu każdego roku liceum przeprowadza procedurę obrony dyplomów. Uczniowie zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwową Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczy Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego. Zdany pozytywnie egzamin daje absolwentom uprawnienia zawodowe plastyka. W maju abiturienci przystępują do egzaminu maturalnego.

W Jubileuszu XXV-lecia Szkoły 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył założycieli I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzatę Mroczkowską i Marka Mroczkowskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Medale przyznane zostały na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” wyróżnił I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Medal ten przyznany został również Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzacie Mroczkowskiej.

Twórcy szkoły Małgorzata Mroczkowska i Marek Mroczkowski uhonorowani zostali „za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno-oświatowej” Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Rewers medalu głosi dewizę zaszczytną „Polsce i Ziemi Płockiej”. Medale przyznane zostały jako wyraz „szczególnego uznania i wyróżnienia Rady Powiatu za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Płockiego i rozsławienia jego imienia”.

W jubileuszu XXV-lecia I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku ustanowiło Medal Pamiątkowy PRO PATRIA ET ARTE. Otrzymują go zasłużone dla Szkoły i edukacji plastycznej osoby i instytucje w kraju i za granicą. Szkoła wydała też monografię naukową: Marek Mroczkowski, Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć szkoły artystycznej w Płocku w latach 1993-2018, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, Płock 2018, ISBN 978-83-952589-0-9.

Wróć na górę