Informacja dla kandydatów

I PRYWATNE LICEUM PLASTYCZNE
im. WŁADYSŁAWA DRAPIEWSKIEGO w PŁOCKU

Szkoła bezpłatna, istnieje od 1993 roku, posiada uprawnienia szkoły publicznej

I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego istnieje w Płocku od 1993 roku. Mieści się w ścisłym centrum miasta, w zabytkowym gmachu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26, zaadaptowanym do najnowszych wymagań edukacyjnych. Posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, nadane przez Ministra Kultury. Jest najdłużej istniejącą bezpłatną, niepubliczną szkołą artystyczną w Polsce.

Patronaty honorowe nad przedsięwzięciami szkolnymi obejmują i nagrody dla uczniów fundują m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ambasador RP przy UE w Brukseli, Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Litewskiej, Ambasador Republiki Słowackiej, Ambasador Węgier, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka.

Szkoła – jako organizator główny – wraz z Akademią Sztuk Pięknych i Wydziałem Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Rokrocznie patronat honorowy obejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na gwarantowany najwyższy poziom organizacyjny, merytoryczny i artystyczny.

Wychowankowie i absolwenci otrzymują poszukiwane uprawnienia zawodowe plastyka. Dysponują nowoczesną wiedzą i umiejętnościami, co umożliwia podejmowanie studiów na tak atrakcyjnych kierunkach jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja multimedialna.

Oferujemy bezpłatną naukę w szkole artystycznej, której cechą wyróżniającą jest też kulturalna atmosfera. Proponujemy:

 • Naukę w zakresie przedmiotów artystycznych takich jak rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, podstawy fotografii i filmu, formy użytkowe (projektowanie ubioru), aranżacja przestrzeni wystawienniczej oraz w zakresie historii sztuki.
 • Naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.
 • Korzystanie z najnowocześniejszej w Płocku pracowni komputerowej i programów graficznych, m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD, 3ds Max.
 • Przygotowanie do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych z listy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
 • Rozwijanie talentu plastycznego w ramach zindywidualizowanej i spersonalizowanej artystycznie edukacji.
 • Biwaki integracyjne i turystyczno-krajoznawcze.
 • Warsztaty artystyczne i wycieczki studyjne do akademii sztuk pięknych oraz na Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i do Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
 • Atrakcyjne wyjazdy na coroczne, tygodniowe plenery malarsko-rysunkowo-fotograficzne szkolne i ogólnopolskie.
 • Promowanie młodych talentów we współpracy z Ambasadami Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
 • Projektowanie artystycznej kariery zawodowej absolwenta.

Zapewniamy:

 • Wysoki poziom nauczania.
 • Ciekawe i nowe kierunki kształcenia dostosowane do współczesnych potrzeb europejskiego i amerykańskiego rynku pracy.
 • Spotkania z wybitnymi twórcami kultury wysokiej i ambitnej sztuki.
 • Naukę i wychowanie pod opieką znanych artystów plastyków, doświadczonych pedagogów, nauczycieli dyplomowanych oraz ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu dyplomowego i uzyskania kwalifikacji zawodowych plastyka pod kierunkiem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych przez nauczycieli egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 • Wszystkie zajęcia artystyczne w profesjonalnie wyposażonych, specjalistycznych pracowniach malarstwa i rysunku, rzeźby, studia oraz laboratorium fotografii i filmu, grafiki komputerowej, projektowania graficznego, aranżacji przestrzeni, historii sztuki.
 • Pozostałe zajęcia w nowoczesnych pracowniach języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz przedmiotów humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych.
 • Wszystkie pracownie wyposażone w projektory multimedialne w systemach LCD i DLP z dostępem do Internetu i niezależnymi systemami audio oraz specjalistyczne księgozbiory podręczne.
 • Profesjonalne przygotowywanie uczniom wystaw indywidualnych i zbiorowych w szkolnej Sali Wystawowej, Płockiej Galerii Sztuki, Płockiej Galerii Dzieci i Młodzieży, Domu Darmstadt, Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowiejskiego, Muzeum Mazowieckim.
 • Miłą, rodzinną, artystyczną i kulturalną atmosferę w szkole. Na co dzień.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Proponujemy w nowym roku szkolnym nowe atrakcyjne specjalności:

 • Klasa I A – specjalność: ARANŻACJA PRZESTRZENI – specjalizacja: aranżacja wnętrz, aranżacja przestrzeni wystawienniczej
 • Klasa I B – specjalność: FORMY UŻYTKOWE – specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych, projektowanie ubioru, projektowanie zabawek
 • Klasa I C – specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE – specjalizacja: projektowanie graficzne, projektowanie multimedialne
 • Klasa I D – specjalność: TECHNIKI MALARSKIE – specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie, murale
 • Klasa I E – specjalność: FOTOGRAFIA I FILM – specjalizacja: fotografia artystyczna

Absolwent otrzymuje tytuł plastyka, dający poszukiwane w Polsce i za granicą uprawnienia zawodowe oraz zdaje egzamin maturalny.

W Szkole panuje wyjątkowa atmosfera artystyczna i kulturalna. Traktowany indywidualnie uczeń w pełni rozwija swój talent, wspierany stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji ORLEN DAR SERCA, Prezydenta Płocka, Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Szkoła utrzymuje bliskie kontakty w wybitnymi artystami i uczonymi Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Współpracujemy z Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Galerią Sztuki Dzieci i Młodzieży, Domem Darmstadt.

Uczniowie uczestniczą w najstarszym w Polsce Międzyszkolnym Klubie Euro-Atlantyckim. Wśród młodych artystów są m.in. laureaci Young Artist Competition CONNECTING GLOBAL VILLAGES w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Salonu Jesiennego w Auxerre, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, Międzynarodowego Biennale Miniatur „Początek był w Polsce”, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret rodzinny”, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wisła, jaką znam”, Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach UE.

Jedyna szkoła plastyczna na Mazowszu Płockim i między Łodzią a Warszawą

Uroczyste obchody 25-lecia już w tym roku

To może być Twoja szkoła od września bieżącego roku

U nas dobrze zdasz maturę, a zatem dostaniesz się na wymarzone studia akademickie

Możesz też równolegle podjąć pracę mając poszukiwane uprawnienia zawodowe plastyka

Wróć na górę