Informacja dla kandydatów

I PRYWATNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
im. WŁADYSŁAWA DRAPIEWSKIEGO w PŁOCKU

Szkoła bezpłatna, istnieje od 1993 roku, posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje pełen blok przedmiotów ogólnokształcących (jak w LO) oraz przedmioty artystyczne. Przeprowadza państwowy egzamin dyplomowy i maturalny.

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego istnieje w Płocku od 1993 roku. Mieści się w ścisłym centrum miasta, w zabytkowym gmachu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26, zaadaptowanym do najnowszych wymagań edukacyjnych. Posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, nadane przez Ministra Kultury i Sztuki RP. Jest najdłużej istniejącą bezpłatną, niepubliczną, średnią szkołą artystyczną w Polsce.

Szkoła posiada odznaczenie nadane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „za wybitne przyczynienie się do kulturalnego rozwoju Mazowsza” – Medal „PRO MASOVIA” (2018) oraz odznaczenie nadane przez Radę Powiatu Płockiego „za wybitne zasługi dla Polski i Ziemi Płockiej w obszarze działalności kulturalno-oświatowej” – Medal „ZASŁUŻONY DLA POWIATU PŁOCKIEGO” (2022).

Szkoła posiada uprawnienie do eksponowania na oficjalnej stronie internetowej HERBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na mocy uchwały Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji (2013) i wniosku Dyrektora Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2021).

Dewizą liceum jest idea „Pro Patria et Arte” widniejąca na odlanym w mosiądzu Medalu XXV-lecia Szkoły. Wyróżniającą cechą jest szczególna atmosfera pracy wyrażająca się w haśle „Szkoła z kulturą”.

Absolwenci otrzymują poszukiwane uprawnienia zawodowe plastyka i zdają w szkole egzamin maturalny. Dysponują nowoczesną wiedzą i profesjonalnymi umiejętnościami, co umożliwia podejmowanie studiów na tak atrakcyjnych kierunkach jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja multimedialna.

Oferujemy bezpłatną naukę w szkole artystycznej, która proponuje i realizuje:

 • Naukę przedmiotów artystycznych takich jak rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie graficzne, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu, aranżacja wnętrz, aranżacja przestrzeni wystawienniczej, techniki malarskie i pozłotnicze oraz historię sztuki.
 • Naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.
 • Korzystanie z najnowocześniejszej w Polsce szkolnej pracowni komputerowej z drukarką 3D i programów graficznych (grafika płaska i przestrzenna), m.in. Adobe – Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, After Effects, Audition, Character Animator, Creative Cloud, Dreamweaver, Muse, a także CorelDraw, Corel Photo-Paint, CorelCAD, Corel Painter, SketchUp 8, ArchiCAD, AutoCad, 3ds Max.
 • Przygotowanie do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych z listy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozwijanie talentu plastycznego w ramach zindywidualizowanej i spersonalizowanej artystycznie edukacji.
 • Biwaki integracyjne i turystyczno-krajoznawcze.
 • Warsztaty artystyczne i wycieczki studyjne do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,  Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz na Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Atrakcyjne wyjazdy na coroczne, tygodniowe plenery malarsko-rysunkowo-fotograficzne szkolne i ogólnopolskie.
 • Promowanie młodych talentów we współpracy z Ambasadami Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
 • Projektowanie artystycznej kariery zawodowej absolwenta.

Zapewniamy:

 • Wysoki poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych.
 • Ciekawe i nowe kierunki kształcenia dostosowane do współczesnych potrzeb europejskiego i amerykańskiego rynku pracy.
 • Spotkania z wybitnymi twórcami kultury wysokiej i ambitnej sztuki.
 • Naukę i wychowanie pod opieką znanych artystów plastyków, doświadczonych pedagogów, nauczycieli dyplomowanych oraz ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Gruntowne przygotowanie do państwowego egzaminu dyplomowego i uzyskania kwalifikacji zawodowych plastyka pod kierunkiem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych przez nauczycieli egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 • Realizację zajęć artystycznych w profesjonalnie wyposażonych, specjalistycznych pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby (piec ceramiczny, piec do ceramiki raku, piec do fusingu, druk 3D), atelier i laboratorium fotografii i filmu, grafiki warsztatowej (prasa graficzna), grafiki komputerowej, projektowania graficznego, aranżacji przestrzeni, historii sztuki.
 • Prowadzenie zajęć ogólnokształcących w nowoczesnych pracowniach języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz przedmiotów humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, wyposażonych w projektory multimedialne w systemach LCD i DLP z dostępem do Internetu i niezależnymi systemami audio oraz specjalistyczne księgozbiory podręczne.
 • Realizację zajęć w pracowniach, gdzie zainstalowane są wielkoformatowe interaktywne monitory dotykowe LED 4K 75” modelu TouchScreen 5 w najbardziej zaawansowanej wersji Connect oraz amerykańskie monitory interaktywne Promethean ActivPanel 75” 4K Nickel (AP7) z oprogramowaniem ActivInspire Professional i ClassFlow Online (wszystkie platformy Android, Windows, iOS), które zdobyły pierwszą nagrodę International Society for Technology in Education (ISTE Conference & Expo, Filadelfia, USA, 23-26 czerwca 2019).
 • Profesjonalne przygotowywanie uczniowskich wystaw indywidualnych i zbiorowych w szkolnej Galerii PRZYSTAŃ wyposażonej w sufit rastrowy 20 x 20 i specjalistyczny system oświetlenia ekspozycji, Płockiej Galerii Sztuki, Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów, Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, Domu Darmstadt, Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
 • Miłą, rodzinną, artystyczną i kulturalną atmosferę w szkole.
 • Nie bez znaczenia jest, wynikający również z aktualnej sytuacji epidemicznej, wysoki poziom higieniczno-sanitarny w obiekcie dydaktyczno-artystycznym. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w bezdotykowe dozowniki płynów antyseptycznych, w pracowniach artystycznych znajdują się umywalki z uruchamianymi fotokomórkami: bateriami, dozownikami mydła w pianie i podajnikami ręczników papierowych. Wzorem mogą być najnowocześniejsze w kraju łazienki – beton architektoniczny, zabudowa kabin i drzwi z automatycznym domknięciem, armatura WC z bezdotykowym mechanizmem spłukującym i wolno opadającymi deskami, uruchamiane fotokomórkami bezdotykowe: baterie umywalkowe, dozowniki mydła w pianie i podajniki ręczników papierowych, zdalnie sterowane odświeżacze powietrza i wielkoformatowe lustra. Nowoczesność i czystość, która gwarantuje bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Proponujemy w nowym roku szkolnym atrakcyjne specjalności:

 • Klasa I A – specjalność: ARANŻACJA PRZESTRZENI – specjalizacja: aranżacja wnętrz, aranżacja przestrzeni wystawienniczej
 • Klasa I B – specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE – specjalizacja: projektowanie graficzne, projektowanie multimedialne
 • Klasa I C – specjalność: FOTOGRAFIA I FILM – specjalizacja: fotografia artystyczna
 • Klasa I D – specjalność: TECHNIKI MALARSKIE – specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie, pozłotnicze

Absolwent otrzymuje tytuł plastyka, dający poszukiwane w Polsce i za granicą uprawnienia zawodowe oraz zdaje egzamin maturalny.

W szkole panuje wyjątkowa atmosfera artystyczna i kulturalna. Traktowany indywidualnie uczeń w pełni rozwija swój talent, wspierany stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji ORLEN DAR SERCA, Prezydenta Płocka, Dyrektora I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Liceum artystyczne jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”. Z uwagi na gwarantowany przez szkołę najwyższy poziom organizacyjny, merytoryczny i artystyczny konkurs ten posiada oficjalną rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowany we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Biennale jest objęte patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO – organu doradczego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej działającego w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Patronaty honorowe nad przedsięwzięciami szkolnymi obejmują i nagrody dla uczniów fundują m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ambasador RP przy UE w Brukseli, Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Litewskiej, Ambasador Republiki Słowackiej, Ambasador Węgier, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Akademii Sztuk Pięknych, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka.

Szkoła utrzymuje bliskie kontakty w wybitnymi artystami i uczonymi Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych.

Liceum współpracuje z Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Mazowieckim, Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Płocką Galerią Sztuki, Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Themersonów, Galerią Sztuki Dzieci i Młodzieży CH Atrium Mosty, Domem Darmstadt.

Wśród uczniów – młodych artystów są m.in. laureaci Young Artist Competition CONNECTING GLOBAL VILLAGES organizacji Sister Cities International w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Salonu Jesiennego w Auxerre, Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, Międzynarodowego Biennale „Portret rodzinny”, Międzynarodowego Biennale Miniatur, Ogólnopolskiego Biennale „Portret ludzki”, Ogólnopolskiego Biennale „Figury ciała”, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pejzaże miast”, Ogólnopolskiego Biennale „W stronę fantazji i wyobraźni” poświęconego Zdzisławowi Beksińskiemu, Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową „Zagrożenie środowiska naturalnego człowieka”, Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret”, Ogólnopolskiego Konkursu Komiksowego „Legendy Podkarpacia”, Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach UE.

I Prywatne liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku to jedyna średnia szkoła plastyczna na Mazowszu Płockim i między Łodzią a Warszawą

30 lat tradycji edukacji ogólnokształcącej i artystycznej

to może być Twoja szkoła od września bieżącego roku

u nas dobrze obronisz dyplom zdasz maturę, a zatem dostaniesz się na wymarzone studia akademickie

możesz też równolegle podjąć pracę mając poszukiwane uprawnienia zawodowe plastyka

Wróć na górę