Absolwenci 2016 roku

Absolwenci 2016

 • 1. Magdalena Czerniak
 • 2. Kamil Dawid Garlicki
 • 3. Adrianna Alicja Jankowska
 • 4. Sebastian Jędrzejewski
 • 5. Eliza Kwiatkowska
 • 6. Maciej Lewandowski
 • 7. Dawid Andrzej Ławicki
 • 8. Damian Marek Niewęgłowski
 • 9. Radosław Przybyłowicz
 • 10. Patrycja Rybicka
 • 11. Tomasz Ściechowicz
 • 12. Inez Zapora

Wychowawca klasy mgr Magdalena Sikorska-Tokarska