Prof. dr hab. Krzysztof Stefański – Kierownik Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Georgi Minczew – Dyrektor Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, dr Ewa Kubiak – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Alina Barczyk – Przewodnicząca Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj dalej