Krystyna Krzewska (II B), Aleksandra Rogozińska (IV A, obecnie studentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paulina Sobiecka (IV D) – wyróżnione w VI Ogólnopolskim Biennale Plakatu Szkół Plastycznych

Nasze uczennice zostały wyróżnione udziałem w wystawie prac VI Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych w Gdyni, prof. Maciej Jeziórski – dyplomem uznania „za artystyczną opiekę oraz przygotowanie uczniów”. W konkursie

Czytaj dalej