Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz

Pracownia aranżacji wnętrz

mgr Maciej Jeziórski

Uczniowie w pracowni aranżacji wnętrz nabywają wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianym pojęciu projektowania przestrzennego. Wiąże się to z teoretycznymi i praktycznymi realizacjami budowy form przestrzennych – analizą, funkcjonalnością i estetyką kształtowania otoczenia.

Uczniowie przyswajają informacje na temat materiałów, surowców, narzędzi i urządzeń stosowanych w projektowaniu, realizacji i dekoratorstwie wnętrz. Poznają zagadnienia światła, koloru, faktury w rozwiązaniach aranżacyjnych. Na zajęciach uczniowie poznają takie pojęcia jak: perspektywa, aksonometria, rysunek techniczny, co pozwala stworzyć dokumentację projektową, a następnie przygotować realizację w formie modelu lub makiety. Swoje projekty przygotowują w postaci projektów 3D wykorzystując najnowsze programy graficzne dostępne w szkolnej pracowni artystycznej.

Specjalizacja aranżacja wnętrz przygotowuje uczniów do pracy w dziedzinie architektury wnętrz, w której łączy się tradycyjny warsztat z nowoczesną technologią komputerową. Absolwent nabywa umiejętności kreatywnego myślenia i projektowania struktur przestrzennych, w tym dekorowania wnętrz.

Szczegółowe cele nauczania przedmiotu, dzięki którym uczeń:

 • – zdobywa wiadomościami z zakresu aranżacji wnętrz
 • – poznaje podstawowe wiadomości z zakresu projektowania wnętrz
 • – poznaje  zasady  ergonomii oraz zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia
 • – dostrzega konieczność nieustannego komfortu funkcjonalnego i estetycznego  przestrzeni życiowej człowieka
 • – poznaje podstawowe terminy z zakresu projektowania przestrzennego
 • – kształci umiejętności warsztatowe
 • – Posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami
 • – świadomie dobiera środki i formy aranżacyjne
 • – poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dziedziny
 • – rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu przestrzeni
 • – charakteryzuje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej
 • – rozumie i dostrzega podstawowe uwarunkowania ergonomii
 • –  rozróżnia i charakteryzuje materiały i technologie stosowane w projektowaniu i aranżacji wnętrz
 • – świadome posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego takimi jak: kompozycja brył i przestrzeni, światło, kolor i faktura
 • – rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i aranżacją wnętrz
 • – planuje prace dzieląc je na projektową i wykonawczą
 • – dobiera właściwe materiały i technologie
 • – wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy służące aranżacji wnętrz
 • – na podstawie obowiązujących norm architektonicznych tworzy specjalistyczną dokumentację  i prezentację swoich projektów
 • – umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie
 • – myśli i działa kreatywnie, tworząc projekty przestrzenne
 • – w swoich projektach kreuje, inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia
 • – w twórczy sposób realizuje zadania związane ze specjalnością

Wróć na górę