Fotografia i film

Pracownia fotografii i filmu

Pracownia fotografii i filmu

mgr Adam Bębenista

W pracowni fotografii i filmu uczniowie poznają różne techniki fotograficzne poczynając od fotografii analogowej do współczesnej fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć w programach graficznych (np. Photoshop).

Pracownia dysponuje doskonałym wyposażeniem i najnowszymi programami graficznymi. Podczas zajęć uczniowie poznają historię fotografii i filmu, najważniejsze dzieła fotograficzne oraz wybitnych fotografików. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez zajęcia warsztatowe i próbują swych sił w fotoreportażu, portrecie, fotografii reklamowej, fotografii makro i mikro oraz w studyjnej kreacji.

Uczniowie wykorzystują nabytą wiedzę z zakresu fotografii i filmu poprzez utrwalanie wydarzeń artystycznych, wystaw, plenerów, konkursów, wycieczek studyjnych. Dzięki realizacji tego przedmiotu w szkole artystycznej uczniowie łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem.

Podstawy fotografii i filmu pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą posługiwaniem się obrazem, który jest niezbędną formą komunikacji we współczesnym świecie, jest również niezbędnym narzędziem nowoczesnego plastyka.

Szczegółowe cele kształcenia z zakresu przedmiotu obejmują:

 • – zapoznanie z podstawowymi wiadomościami  z zakresu historii fotografii i filmu oraz ich twórcami
 • – kształcenie umiejętności rozróżniania podstawowych gatunków fotografii i filmu
 • – zapoznanie z elementarnymi pojęciami z zakresu fotografii i filmu
 • – zapoznanie z elementami obrazu fotograficznego i filmu
 • – poznawanie nowoczesnych urządzeń, technik i technologii multimedialnych do rejestracji i przetwarzania obrazu
 • – zapoznanie z właściwościami optyki, rozróżnianie źródeł światła
 • – zapoznanie z poszczególnymi etapami powstawania filmu i budowa utworu filmowego
 • – ćwiczenia umiejętności doboru odpowiedniego sprzętu do wykonania zadania
 • – zapoznanie z teoria i praktyką montażu
 • – zapoznanie uczniów z obsługą oprogramowania służącego do pracy przy tworzeniu i edycji fotografii
 • – nauczenie obsługi współczesnego sprzętu i urządzeń w studiu fotograficznym
 • – realizację zadań z zakresu fotografii artystycznej i dokumentalnej
 • – kształtowanie umiejętności właściwego planowania realizacji zadania
 • – wykorzystanie wiedzy i umiejętności w twórczy i samodzielny sposób

Wróć na górę