Projektowanie graficzne

Pracownia projektowania graficznego

Pracownia projektowania graficznego

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej.

Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych.

Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego posiada wiedzę niezbędną do podjęcia samodzielnych działań zawodowych lub kontynuacji edukacji na poziomie wyższym. U podstaw nauczania leżą ogólnie pojęte zasady kompozycji, typografii jako nauki i przede wszystkim specyficzny rodzaj myślenia odpowiadający za kreatywną stronę dzieła sztuki.

W sensie formalnym specjalizacja ta przygotowuje do pracy na szeroko rozumianym rynku reklamowym, począwszy od projektowania małych form graficznych, logotypu, plakatu, bilboardu, jak też złożonych form, takich jak: identyfikacja firm czy złożone wieloskładnikowe projekty grafiki użytkowej.

Cele szczegółowe wiążą się przede wszystkim z zapoznawaniem uczniów z różnymi rodzajami kompozycji plastycznej, pojęciami i terminami z dziedziny liternictwa i typografii, zdobywaniem wiedzy na temat historii projektowania graficznego, zapoznaniem z technikami mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazu, kształceniem umiejętności rozróżniania technik i parametrów druku, zapoznaniem z narzędziami programów graficznych do realizowanych projektów i przygotowania ich do publikacji w różnych środowiskach, ukazaniem różnych możliwości realizacji projektu z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych technik i technologii, zaznajomieniem z analogowymi i cyfrowymi narzędziami rejestracji oraz przetwarzania obrazów, kształceniem świadomości wykorzystywania różnorodnych środków plastycznych do kreowania komunikatu wizualnego oraz wartościowania zrealizowanego projektu pod względem artystycznym, estetycznym i użytkowym oraz pod względem jakości technicznej, a także nabywaniem umiejętności profesjonalnego dokumentowania i archiwizowania prac.

Treści nauczania:

 1. Podstawy wiedzy wizualnej — psychofizjologiczne mechanizmy percepcji.

 2. Artystyczne i racjonalne przesłanki kształtowania komunikatu wizualnego.

 3. Projektowanie graficzne i typografia. Druki akcydensowe, znak graficzny, grafika wydawnicza, afisz, plakat.

 4. Techniki fotograficzne w grafice użytkowej.

 5. Techniki powielania na różnorodnych podłożach.

 6. Dokumentacja projektowa, techniki opracowania projektów użytkowych do powielania – zasady rysunku zawodowego, a także m.in. kolorystyka, raportowanie, wyciągi barwne.

 7. Techniki i technologie stosowane w użytkowych, reklamowych i wydawniczych technikach graficznych.

 8. Techniki komputerowe:

  • – grafika wektorowa i grafika bitmapowa, łączenie obrazów, cyfrowa obróbka barw,
  • – skład wydawniczy; montaż grafiki wektorowej, zdjęcia tekstu studio DTP,
  • – tworzenie zapisu multimedialnego, zasady łączenia grafiki wektorowej, bitmapowej (malarskiej), przestrzennej (3D) z muzyką, proste animacje (filmy) cyfrowe, tworzenie prezentacji,
  • – projektowanie grafiki w sieciach komputerowych (Internet — m.in. strony WWW),
  • – podstawy procesu przygotowania poligraficznego (publikacji), tzw. prepress i współpraca z drukarnią,
  • – systemy operacyjne, wybrane programy graficzne, fotograficzne, edytorskie, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp., sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne.
 9. Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej. Relacje projekt — realizacja.

 10. Techniki grafiki warsztatowej – technologia, zasady tworzenia matryc graficznych dla różnych technik. Profesjonalne wykonanie odbitek za pomocą prasy graficznej.

Wróć na górę