Projektowanie multimedialne

Pracownia projektowania multimedialnego

Pracownia projektowania multimedialnego

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Na zajęciach z projektowania multimedialnego uczniowie poznają możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów przy pomocy najnowszych programów komputerowych. Przede wszystkim rozwijają umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowymi technikami fotograficznymi i filmowymi.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, w szczególności w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych (wektorowe i rastrowe, 2D i 3D), programów architektonicznych.

Przedmiot rozwija kreatywność i wyobraźnię twórczą. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wymusza świadome i umiejętne posługiwanie się narzędziami multimedialnymi do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Projektowanie multimedialne to przedmiot przygotowujący uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy.

Treści nauczania:

 • – Realizowanie zadań z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii.
 • – Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się programami komputerowymi niezbędnymi dla realizowanej specjalizacji.
 • – Zapoznanie z metodami pozyskiwania materiałów do realizacji projektów i ich przetwarzanie.
 • – Kształcenie umiejętności twórczego eksperymentowania i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.
 • – Kreatywne łączenie różnych mediów w obszarze jednego projektu.
 • – Poznanie zasad opracowania dokumentacji technicznej do realizowanych zadań i archiwizowania własnych dokonań.
 • – Realizowanie projektów ze świadomym stosowaniem przepisów prawa autorskiego i poszanowaniem własności intelektualnej.
 • – Zapoznanie z metodami opracowania projektów do druku lub publikacji w sieci.
 • – Realizowanie zadań interpretujących naturę, współczesne procesy kulturowe.
 • – Podejmowanie zadań inspirowanych wyobraźnią, a także przekazem medialnym.
 • – Wyposażenie w umiejętności samodzielnej oceny wartości artystycznych i jakości technicznej prac.

Wróć na górę