Rzeźba

Pracownia rzeźby

Pracownia rzeźby

mgr Wiesław Nadrowski

W pracowni rzeźby realizowany jest program obejmujący zagadnienia związane z warsztatem rzeźbiarskim i podstawowymi technikami rzeźbiarskimi. Głównym celem przedmiotu jest świadome poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej. Uczniowie doświadczają świadomego konstruowania i komponowania płaszczyzny oraz bryły w oparciu o wyobraźnię i studia z natury.

Ćwiczenia w pracowni rzeźby realizowane są w gipsie, glinie, glince ceramicznej, drewnie oraz przy wykorzystaniu dostępnych materiałów z tworzyw sztucznych, tektury itp. W ramach zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia medalierskie, płaskorzeźby oraz rzeźby pełne.

Ćwiczenia o zróżnicowanej tematyce mają na celu zrozumienie przez uczniów przestrzeni rzeźbiarskiej w stosunku do iluzyjnej przestrzeni wyrażonej na płaszczyźnie. Po wnikliwej obserwacji i analizie otaczającego świata, uczniowie stopniowo udoskonalają warsztat oraz poznają problematykę kompozycji, ciężaru bryły, statyki, dynamiki, faktury i ich wzajemnego oddziaływania. Wiedza i praktyczne doświadczenia dają uczniom podstawy do samodzielnej wypowiedzi środkami przestrzennymi np. w architekturze, rzeźbie plenerowej

Szczegółowe cele z przedmiotu rzeźba są realizowane poprzez:

  • – poznanie podstawowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i technik rzeźbiarskich
  • – kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem związanym z technikami rzeźbiarskimi
  • – ćwiczenie podstawowych technik rzeźbiarskich takich jak: modelowanie, odlew, pozytyw, negatyw, konstrukcja, patyna, wypał oraz rozumienie pojęć takich jak: bryła, konstrukcja, statyka, dynamika, forma, faktura, ciężar, wzajemne oddziaływanie, współgranie środków formalnych
  • – kształcenie umiejętności konstruowania form rzeźbiarskich przestrzennych i półprzestrzennych
  • – umiejętność organizowania warsztatu pracy i planowania procesów tworzenia
  • – poznawanie różnych technik i materiałów rzeźbiarskich
  • – kształtowanie umiejętności budowy formy trójwymiarowej oraz konstrukcji nośnych pod te formy
  • – ćwiczenie umiejętności twórczego interpretowania natury, a także kreowania form przestrzennych z wyobraźni
  • – realizacja różnorodnych prac koncepcyjnych w poszukiwaniu, projektowaniu i wykonaniu form przestrzennych.

Wróć na górę