Nasz gość: Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

W czerwcu bieżącego roku mury naszych szkół: I Prywatnego Liceum Plastycznego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Gimnazjum odwiedził najwyższy przedstawiciel Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – Jego Ekscelencja Ambasador Jan Sechter.

Wizyta szefa misji dyplomatycznej Republiki Czeskiej w Polsce JE Ambasadora Jana Sechtera związana była z faktem objęcia patronatem honorowym I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, którego organizatorem głównym jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż międzynarodowy patronat honorowy objęli także JE Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej i JE Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy (art. 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”) patronat honorowy objął JE Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Krajowy patronat honorowy przyjęli również: Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, JM prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka.

Dostojnego gościa powitała Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor Szkoły, Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, prof. art. plast. Magdalena Sikorska-Tokarska, prof. art. plast. Anna Macionek-Stańko, prof. Ryszard Rau – członkowie Rady Artystycznej oraz uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Wioleta Szewczyk, Kamila Rudnicka i Paweł Dominiak wręczyli Ambasadorowi Janowi Sechterowi linoryt autorstwa Piotra Kwiatkowskiego – jedno z dzieł tegorocznego dyplomu, przedstawiające artystyczną wizję Katedralnego Wzgórza Tumskiego w Płocku.

Ambasador Republiki Czeskiej zwiedził wystawę prac laureatów I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Jego Ekscelencja Jan Sechter ufundował nagrody dla wszystkich wyróżnionych w konkursie uczestników, zarówno Grand Prix, jak i w kategorii rysunku oraz malarstwa! Ambasador obejrzał także wystawę prac dyplomowych tegorocznych absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Tego dnia na zaproszenie Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku Marka Mroczkowskiego Ambasador Jan Sechter wręczył w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły nagrody XI Regionalnego Konkursu Historycznego „Polska Jagiellonów”. Prezes MKE-A podkreślił wsparcie, m.in. poprzez patronat honorowy księcia Karela Schwarzenberga – Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, dla popularyzacji wiedzy o roli i znaczeniu Jagiellonów w Europie. Wyrazem tego była przygotowana przez historyków czeskich wystawa Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów, prezentowana w Galerie Středočeského Kraje w Kutnej Horze, w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte w Poczdamie.

W godzinach popołudniowych Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej zaszczycił swoją obecnością dom Marka i Małgorzaty Mroczkowskich, gdzie kontemplując pejzaż Obszaru Natura 2000 mógł nabrać sił przed powrotem do Warszawy.