Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – patronem honorowym II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, wspierany przez Katedrę Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Ambasady Czech, Litwy, Słowacji i Węgier, II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” rozstrzygnięty zostanie dnia 29 listopada 2013 roku podczas uroczystości wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy ulicy Tumskiej 8. Honorowy patronat krajowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty.

W pismach kierowanych na ręce Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku czytamy między innymi:

Dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Wileńska: Mam przyjemność poinformować Panią, że II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” w Płocku został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwalam sobie także przesłać tą drogą wyrazy uznania i serdeczne życzenia tak organizatorom, jak uczestnikom tegorocznego Konkursu.

Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki: […] z przyjemnością wyrażam zgodę na objęcie honorowego patronatu nad II edycją Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, w którym swój talent i zafascynowanie przyrodą prezentować będą uczniowie szkół artystycznych. Jestem przekonany, że międzynarodowa rywalizacja poszerzy horyzonty, sprzyjać będzie podnoszeniu poziomu artystycznego konkursu, doskonaleniu umiejętności młodych artystów, jak również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem szkół, których zadaniem jest wszechstronne wspieranie talentów młodzieży.

 Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Rafał Zięba: W imieniu Pana Marszałka życzę powodzenia w organizacji tego cennego i ciekawego wydarzenia artystycznego, które sprzyja rozwojowi życia kulturalnego, jak również promocji Mazowsza. Wierzę, że tegoroczna edycja konkursu okaże się sukcesem, spotka się z dużym zainteresowaniem oraz zainspiruje młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności malarskich i rysunkowych.

Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty: […] Obejmuję honorowym patronatem II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowany w roku szkolnym 2013/2014 przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie sztuk plastycznych i metod pracy w szkołach artystycznych z obszaru Europy Środkowej.