Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej