Ks. prof. dr hab. Bronisław Dembowski – biskup senior Diecezji Włocławskiej, Włodzimierz Gorzelańczyk – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP