Marek Mroczkowski, II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Pamiętajcie o ogrodach”, “AGRICOLA PISMO SGGW” z września 2014 roku, s. 38-40