Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791

Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 1791, rysunek tuszem na tekturze, lawowany, 53,4 x 74,7 cm, Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Na rewersie adnotacja ołówkiem: „Dzień III Maja 1791 r., w którym konstytucja uchwalona została Izba Seymowa w Zamku Warszawskim przez Norblina rysowana Malarza Francuskiego, którego Xiężna Czartoryska Generałowa podówczas Ziem Podolskich była do Polski sprowadziła”.