Zmiany na egzaminie maturalnym 2021

Minister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Czarnek, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną oraz wyniki ubiegłorocznego egzaminu, uznał, że matura będzie przeprowadzona wyjątkowo na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej.

Nowe wymagania egzaminacyjne ustalone przez zespoły ekspertów będą opublikowane w grudniu w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, a nowe arkusze próbnego egzaminu maturalnego szkoły otrzymają w marcu 2021 roku.