Marika Michalska – jedyna Europejka, laureatka Światowego Konkursu Plastycznego „Connecting Global Villages”

Marice Michalskiej, laureatce Światowego Konkursu Plastycznego “Connecting Global Villages” organizowanego przez Sister Cities International, nagrodę główną wręczył osobiście w sali wystawowej płockiego „Plastyka” Attaché ds. Kulturalnych Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Patrick Leahy.

Dnia 28 września 2005 roku uroczystość otworzyła Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska, która powitała obecnych gości. Przypomniała, iż patronat honorowy nad konkursem sprawował Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki George W. Bush.

List gratulacyjny Dyrektora Wykonawczego Sisters Cities International Tima Honeya do Mariki Michalskiej odczytał Attaché ds. Kulturalnych Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Patrick Leahy, który następnie wręczył nagrodę główną 2005 Young Artist Competition „CONNECTING GLOBAL VILLAGES” programu Youth Connect Global Communities & Advocate for Peace Through Artwork, ufundowaną przez Sisters Cities International, Washington DC, USA.

Wśród gości obecnych w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku byli obecni również Prezydent Miasta Płocka – miasta siostrzanego Fort Wayne, Indiana, USA – Mirosław Milewski, Dyrektor Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Teresa Dobrosielska, specjalista ds. szkół plastycznych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Wojciech Myjak.

Uczestnicy wydarzenia mogli następnie wysłuchać koncertu muzycznego absolwentki Iwony Opary i uczennicy I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Beaty Rybińskiej, a następnie wziąć udział w wernisażu prac szkolnych Mariki Michalskiej „Moja sztuka”. Uroczystość relacjonowały kamery Telewizji Polskiej i mediów płockich.

Reprezentująca ponad 2300 społeczności w 130 krajach Sister Cities International (www.sister-cities.org) to sieć dyplomacji obywatelskiej tworząca i wzmacniająca partnerstwa między USA a społecznościami za granicą. Rozpoczęte w 1956 r. po szczycie w Białym Domu, na którym prezydent USA Dwight D. Eisenhower wezwał do wymiany międzyludzkiej, partnerstwa miast siostrzanych są dostosowywane do lokalnych interesów i zwiększają globalną współpracę na poziomie lokalnym. Sister Cities International promuje pokój poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie i współpracę, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, młodzieży i edukacji, sztuce i kulturze, pomocy humanitarnej i programach wzrostu gospodarczego.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski

SISTER CITIES INTERNATIONAL ANNOUNCES YOUNG ARTISTS COMPETITION WINNERS 1
SISTER CITIES INTERNATIONAL ANNOUNCES YOUNG ARTISTS COMPETITION WINNERS 2