Złotówka czy euro? Perspektywy wprowadzenia wspólnej waluty – konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Marek Mroczkowski

ZŁOTÓWKA CZY EURO? PERSPEKTYWY WPROWADZENIA WSPÓLNEJ WALUTY” – KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Dnia 5 kwietnia 2006 roku w Audytorium Starej Biblioteki Campusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa dla studentów uczelni warszawskich pod honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego pt.: „Złotówka czy Euro? Perspektywy wprowadzenia wspólnej waluty”. Na specjalne zaproszenie Koła Naukowego Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UW wzięli w niej udział członkowie wyróżniającego się w kraju Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku.

Wraz z prof. Markiem Mroczkowskim – Prezesem MKE w Płocku w sympozjum uczestniczyli: Dagna Jaroszewska, Paulina Nowakowska, Arkadiusz Sadowski i Piotr Miszczak – uczniowie klas historyczno–europejskich LO im. Władysława Jagiełły i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej.

W konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz–Waltz – Przewodnicząca Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, prof. dr hab. Dariusz Filar – Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, dr Jerzy Pruski – pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, dr Robert Gwiazdowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Janusz Korwin Mikke – polityk, publicysta, założyciel Unii Polityki Realnej. Rozmowę sprawnie poprowadził Cezary Szymanek – szef Działu Informacji Radia Pin 102 FM.
Debata była podzielona na dwie części, z których pierwsza polegała na wprowadzeniu i zapoznaniu zebranych z historią wspólnej waluty i drogą Polski do strefy Euro. Druga stanowiła otwartą dyskusję gości z zebranymi w audytorium studentami stołecznych uczelni akademickich. Niemal natychmiast zrodziła się dynamiczna wymiana myśli między zwolennikami i przeciwnikami wprowadzenia wspólnej waluty. Szczególne kontrowersje, ale i aplauz, wzbudzały wypowiedzi Janusza Korwin Mikkego, który bardzo emocjonalnie prezentował swoje zdanie, konsekwentnie broniąc konkurencyjności walut, w tym złotego polskiego. Polemizował z prof. dr hab. Hanną Gronkiewicz–Waltz, która „chce dobrze wydać złotówkę (za mąż) za euro”.

Zwolennicy euro za główny powód wprowadzenia wspólnej waluty podali stabilizację cen na rynku, gdyż dotąd przy każdym zachwianiu równowagi politycznej w układzie rządowo – parlamentarnym kurs złotówki spadał, przynosząc czasowo wymierne straty inwestorom i konsumentom, zaś Europejski Bank Centralny może skutecznie sprawować kontrolę nad deficytami budżetowymi poszczególnych państw Unii, zapewniając mieszkańcom Wspólnot wyższy poziom życia. Przeciwnicy podkreślali, że interesy można robić wtedy, gdy istnieje naturalne ryzyko kursowe, a poza tym strefa euro jest obszarem stagnacji gospodarczej i gdyby nawet założyć, że wzrost gospodarczy byłby wyższy o 0,5 % rocznie od tempa amerykańskiego, to w rozwoju gospodarczym dogonimy USA za 152 lata… (dane wg Eurostatu z 2005 r.!).

Debata z udziałem publiczności, kraszona barwnymi epitetami, zyskiwała z minuty na minutę na temperaturze. Poddana była jednak rygorom naukowym, a duże wrażenie czyniła dociekliwość i polemiczna pasja studentów potrafiących stawiać interesujące pytania. Spotkanie zakończyło się odpowiedzią publiczności na pytanie zadane na początku: czy wprowadzić wspólną walutę. Większość zgromadzonych nie poparła jednak tego pomysłu. Wszyscy natomiast zaopatrzyli się w najnowsze materiały opracowane przez Departament Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego, prezentujące euro m.in. w instytucjach finansowych, sklepie, podróży, przedsiębiorstwie.

Autorzy tekstu: Członkowie Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku.

 

Na zdjęciu od lewej: Paulina Nowakowska, Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz–Waltz – Przewodnicząca Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, Dagna Jaroszewska, Arkadiusz Sadowski, wnętrze Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.