Mazowiecki Kurator Oświaty – patronem honorowym II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik był uprzejmy napisać: Obejmuję honorowym patronatem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” organizowany w roku 2009 przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych oraz pobudzanie do wymiany doświadczeń w zakresie sztuk plastycznych i metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych. W załączeniu przesłane zostało drogą elektroniczną logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do wykorzystania w ramach przyznanego patronatu dla celów promocyjnych.

Warto zauważyć, iż I edycja konkursu spotkała się z bardzo dobrą oceną w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Podkreślano zainteresowanie w całej Polsce założeniami ideowymi konkursu, jego wysoki poziom organizacyjny, merytoryczny i artystyczny. W szlachetnej rywalizacji na polu kultury i sztuki uczestniczyła rekordowa liczba 430 prac malarskich i graficznych, co z aprobatą odnotował dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Powody do satysfakcji mogli mieć również patroni honorowi: Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, J.M. prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka.

Już przed rokiem osobistości życia naukowego, artystycznego i politycznego w Polsce uznały kompetencje organizatora konkursu I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. We współpracy z prof. dr. hab. Janem Rylke – Kierownikiem Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stworzyło pierwsze i jedyne w kraju przedsięwzięcie artystyczno-organizacyjne o takiej tematyce i zasięgu terytorialnym. Konkurs przyciąga liczne rzesze utalentowanych artystycznie uczniów ponadgimnazjalnych szkół plastycznych. Inspiruje młodych twórców w kierunku doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych w określonym temacie. Konkurs w skali ogólnopolskiej służy wymianie doświadczeń uczniów i ich mistrzów – nauczycieli liceów plastycznych.

Obrady Komisji Konkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH, w tym kwalifikacja prac na wystawę oraz przyznanie nagród, nastąpią do dnia 27 listopada 2009 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku dnia 11 grudnia 2009 roku. Wystawa pokonkursowa pokazana będzie także w Ratuszu Miasta Płocka oraz w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego SGGW w Warszawie.