Artur Gasparyan i Karolina Donarska laureatami I i II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej”

Polska młodzież szkolna, w tym gimnazjalna i licealna płocka, bardzo chętnie i licznie wzięła udział w konkursie organizowanym w całym kraju przez Instytut Pamięci Narodowej. W dniu 7 maja 2010 roku nastąpiło wręczenie nagród w Urzędzie Miasta Płocka. W kategorii prac plastycznych doskonale wypadli uczniowie klasy III I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Artur Gasparyan zajął I miejsce, a Karolina Donarska II miejsce. Opiekunem artystycznym jest wykładowca Plastyka art. plast. Maja Wojnarowska.

Uroczystość odbyła się w Auli płockiego Ratusza. Nagrody i dyplomy podpisane przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prof. dr. hab. Jerzego Eislera i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego wręczali Kierownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie Instytutu pamięci Narodowej Jacek Pawłowicz, Zastępca Prezydenta Płocka Piotr Kubera i Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Płocka Ewa Adasiewicz. Prace laureatów pokazywane były następnie w Ratuszu Płocka i udostępnione licznym zwiedzającym. M.in. w dniu 11 maja wystawę obejrzał J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, goszczący tego dnia w Płocku na zaproszenie Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marka Mroczkowskiego i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.

Ogólnopolski Konkurs „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej” odbył się w całym kraju, by upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej, dokonanej na rozkaz najwyższych władz partyjnych i państwowych Związku Sowieckiego. Zgodnie z decyzją podjętą w dniu 5 marca 1940 roku na Kremlu przez Józefa Stalina i Biuro Polityczne KC WKP(b), w ciągu następnych kilku tygodni kwietnia i maja komunistyczny aparat terroru rozstrzelał nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach koncentracyjnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRS Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

W dołach śmierci w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w do tej pory nieujawnionych przez Rosję miejscach kaźni z tzw. Ukraińskiej Listy i Białoruskiej Listy, spoczął kwiat polskiego społeczeństwa, elity wojskowe, polityczne, gospodarcze. Polska pozbawiona została tysięcy oficerów służby czynnej i rezerwy, członków administracji państwowej i samorządowej, ziemian i przemysłowców, duchownych i nauczycieli, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki.