Historia, sztuka, dyplomacja. Wizyta Jego Ekscelencji Ambasadora Litwy Egidijusa Meilūnasa

Marek Mroczkowski

Historia, sztuka, dyplomacja. Wizyta Jego Ekscelencji Ambasadora Litwy Egidijusa Meilūnasa

Na zaproszenie prof. Marka Mroczkowskiego – Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego, przybył do Płocka Jego Ekscelencja Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, by wręczyć w Jagiellonce nagrody VIII Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW i wziąć udział w wernisażu prac dyplomowych tegorocznych absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego. Zaproszenie do złożenia wizyty w Urzędzie Miasta Płocka wystosował również Prezydent Płocka Mirosław Milewski.

Konkurs dla uczniów 58 gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego zorganizował już po raz ósmy Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku pod patronatem honorowym Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijusa MeilūnasaAmbasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli Jana Tombińskiego i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego oraz patronatem naukowym Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby.

W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zdobył Rafał Maszenda z Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku (opiekun Radosław Bugowski), drugie Dorota Sadecka z Gimnazjum im. Aleksandra Macieszy w Płocku (opiekun Anna Gurtowska), trzecie Lidia Roszko z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Płocku (opiekun Tomasz Piekarski). Wyróżnienie uzyskała Gabriela Zapędowska z Gimnazjum im. Aleksandra Macieszy w Płocku (opiekun Anna Gurtowska), która do finału zakwalifikowała się niemal z kompletem punktów.

Nagrody ufundował Ambasador Egidijus Meilūnas, Prezydent Płocka Mirosław Milewski, Dyrektor Jagiellonki Mirosław Piątek, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski i Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski. Laureaci i finaliści otrzymali je uroczyście z rąk Ambasadora Egidijusa Meilūnasa i Prezydenta Mirosława Milewskiego. Wyróżnieni zostali również opiekunowie. Jak podkreślił Prezes MKE-A Marek Mroczkowski, młodzi adepci historii wykazali się znajomością przemian ustrojowych za panowania Jagiellonów, stosunków dyplomatycznych i konfliktów zbrojnych z sąsiadami, a także wiedzą z zakresu kultury i sztuki późnego gotyku i renesansu oraz ikonografii, kartografii, heraldyki i genealogii epoki jagiellońskiej.

W auli Jagiellonki Ambasador Republiki Litewskiej wygłosił wykład „Polska – Litwa. Od unii do unii”, w którym przypomniał słowa Jana Pawła II o wspólnej drodze Polski i Litwy od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Zauważył, iż nigdy te dwa sąsiadujące państwa nie toczyły wojny ze sobą, a po katastrofie 1939 roku wielu polskich oficerów właśnie na Litwie uratowało się przed zagładą katyńską. Prezes MKE-A prosił o przekazanie na ręce Prezydent Litwy Dalii Grybauskaite podziękowań za uroczystość założenia w Wilnie Parku Pamięci i posadzenie 96 dębów ku czci tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych ofiar tragedii pod Smoleńskiem.

Prowadzony przez prof. Andrzeja Sitka kwartet smyczkowy Jagiellonki w składzie Anna Banaszczak, Natalia Cieszkowska, Marcelina Chojecka, Urszula Kobuszewska wykonał „Sicilianę” z Koncertu d-moll Jana Sebastiana Bacha i „A time for us” z filmu „Romeo i Julia”, a solistka Justyna Gęsicka zaśpiewała „Ave Maria” Franciszka Schuberta.

Tego dnia Ambasador otworzył w Jagiellonce wystawę historyczną „Zapomniane Wielkie Księstwo Litewskie”, opracowaną na 1000-lecie Litwy przez prof. dr. Alfredasa Bumblauskasa z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, a z pomocą Jurgisa Giedrysa – Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowana została przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.

W godzinach popołudniowych Ambasador Egidijus Meilūnas złożył wizytę w słynnym płockim Plastyku. Był gościem honorowym wernisażu wystawy prac dyplomowych tegorocznych absolwentów, po której oprowadziła kurator Maja Wojnarowska. Wyraził uznanie dla pracy profesorów Rady Artystycznej i dorobku młodych artystów, od których otrzymał prezent w postaci linorytu „Husarz” ucznia klasy III Rafała Wachowicza. Zwiedził m.in. pracownie rzeźby, rysunku i malarstwa. W krótkim przemówieniu podkreślił doskonałe warunki, w jakich kształcić się może uzdolniona artystycznie młodzież z całego obszaru Mazowsza Płockiego, a także zainteresowane sztuką osoby w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonych przez artystę plastyka Zofię Zarembową.

Oficjalnym punktem programu była również wizyta w Ratuszu i rozmowa z Prezydentem Płocka Mirosławem Milewskim m.in. na temat możliwości ożywienia współpracy gospodarczej Płocka z partnerami na Litwie. Ambasador zwiedził też eksponowaną w holu Ratusza we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wystawę prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej”, którego laureatami dwóch pierwszych miejsc zostali uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Artur Gasparyan i Karolina Donarska (opiekun artysta plastyk Maja Wojnarowska). Pobyt w Płocku zakończył J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej obiadem w typowo polskim domu Marka i Małgorzaty Mroczkowskich, skąd przed powrotem do Warszawy mógł podziwiać piękną panoramę Wisły programu Natura 2000.

Zdjęcia: Marcin Stawicki, Bartosz Bębenista – uczniowie klasy III I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku oraz art. fot. Tomasz Gałązka, Małgorzata Mroczkowska, Marek Mroczkowski