Spełniamy marzenia w niepodległej Polsce. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości i happening z udziałem uczniów szkół płockich

W I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Niepodległości. Wśród gości byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku oraz gimnazjaliści z Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich, Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku i Zespołu Szkół Technicznych – popularnej „Siedemdziesiątki”, a role gospodarzy pełniła młodzież I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Gimnazjum oraz I Prywatnego Liceum Plastycznego.

Apel rozpoczęła dyrektor Małgorzata Mroczkowska. Po przywitaniu zgromadzonych gości przybliżyła genezę Święta Niepodległości, przedstawiła sylwetki oficerów poległych w Katyniu i Charkowie uhonorowanych niedawno Dębami Pamięci, poprosiła o wysłuchanie hymnu narodowego.

Dalsza część uroczystości miała już charakter happeningu pod hasłem „Spełniamy marzenia w niepodległej Polsce”. Uczniowie na karteczkach zapisywali swoje marzenia, a następnie przywiązywali je do białych i czerwonych balonów wypełnionych helem. Sporo radości przyniósł im widok szybujących w niebo balonów – marzeń.

Następnie młodzież przeszła do Sali Wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego, w której odbyły się konkursy: plastyczny i historyczny opatrzone wspólnym tytułem „Moja Ojczyzna”. W wyniku pierwszego z nich powstały piękne rysunki, efektem zaś drugiego była satysfakcja z posiadanej przez uczniów wiedzy. Zwycięzcy, m.in. Daria Kiełbińska, Aleksandra Kalinowska, a także uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody wykonane przez młodą artystkę z klasy IV I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzatę Ziemkiewicz.

Celem imprezy było nie tylko budzenie świadomości patriotycznej i narodowej, ale również zintegrowanie młodzieży z różnych środowisk szkolnych i dostarczenie jej wielu radości. Wszak Święto Niepodległości nie zawsze musi kojarzyć się tylko z patosem!

Na specjalne wyróżnienie zasługują uczniowie ze wszystkich klas plastycznych, którzy bardzo zaangażowali się w organizację uroczystości. W ciekawych biało-czerwonych strojach otoczyli opieką przybyłych z innych szkół młodszych kolegów i koleżanki.

Zdjęcia: Marcin Stawicki – klasa IV I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku