Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH” – sprawozdanie i zdjęcia

W siedzibie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku – organizatora głównego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, odbyła się dnia 10 grudnia 2010 roku uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznej, III już edycji, wręczenie nagród oraz koncert muzyczny i otwarcie pięknej wystawy pokonkursowej. Centralne miejsce zajęła praca naszego ucznia Krzysztofa Orankiewicza, który zdobył Grand Prix konkursu! Konkurs już po raz trzeci odbył się pod patronatem honorowym Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Uroczystości otworzyła Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wśród przybyłych gości byli m.in. przedstawiciele patronów honorowych konkursu, a także prof. dr hab. Jan Rylke – Przewodniczący Komisji Konkursu oraz Włodzimierz Gorzelańczyk – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Nie zabrakło laureatów konkursu i ich artystycznych opiekunów, aczkolwiek nie wszyscy dotarli do Płocka z uwagi na srogi tego dnia atak zimy. Licznie zgromadzona młodzież gorąco oklaskiwała przybyłych, w szczególności laureatkę II nagrody Ewelinę Gmyr, która zdołała dotrzeć na czas z Zespołu Szkół Plastycznych aż z odległego Tarnowa.

Wyjątkowo rzęsiste brawa otrzymał laureat Grand Prix Krzysztof Orankiewicz, którego malarska praca przykuwała uwagę świetną kompozycją, a przede wszystkim doskonałą kolorystyką i światłocieniem. Dyrektor Małgorzata Mroczkowska podkreśliła, iż nie może być zaskoczeniem tegoroczna najwyższa nagroda dla Płocka, ponieważ od niemal dwudziestu lat I Prywatne Liceum Plastyczne gromadzi wybitnie uzdolnioną młodzież, która pod kierunkiem znakomitych pedagogów i artystów plastyków może w dogodnych warunkach rozwijać i doskonalić wiedzę i artystyczne umiejętności. Warto w tym miejscu podkreślić, że płocki Plastyk rokrocznie święci triumfy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”. W I edycji Konkursu laureatem II nagrody w kategorii malarstwa był Damian Szychta (2008), a w II edycji wyróżnienie w kategorii malarstwa zdobyła Paulina Marzec (2009).

W III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach” uczestniczyły 333 prace malarskie i rysunkowe z 21 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych. Decyzją Komisji Konkursu pozostałe nagrody otrzymali w kategorii malarstwa: I nagroda – Halina Biela, Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz), II nagroda – Sylwia Ziółkowska, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi (Szczecin), III nagroda – Michał Łoziński, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego (Jarosław), wyróżnienie – Izabela Charaziak, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona (Warszawa).

Nagrody w kategorii rysunku otrzymali: I nagroda – Ewa Piechocka, Liceum Plastyczne (Gorzów Wielkopolski), II nagroda – Ewelina Gmyr, Zespół Szkół Plastycznych (Tarnów), III nagroda – Kalina Zatoń, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego (Częstochowa), wyróżnienie – Dawid Kosmalski, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora (Koszalin).

Ogród przez historyków literatury, kultury i sztuki postrzegany jest jako jedno z najważniejszych osiągnięć cywilizacji człowieka. To dziś zarówno konserwacja, restauracja i adaptacja ogrodów i parków historycznych, jak też oryginalne komponowanie przestrzeni zielonej na powierzchniach architektonicznych, czego wybitnym przykładem jest cieszący się uznaniem ogród Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczonej do dwudziestu ikon polskiej architektury, wzniesionych w Polsce po 1989 roku oraz zakładany właśnie ogród na dachach Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Jak zauważyła kurator wystawy pokonkursowej prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, również płocki „Konkurs każdego roku pokazuje nam swoje coraz bogatsze oblicze. Tegoroczna edycja zaowocowała w prace różnorodne pod względem formalnym i tematycznym. Wizje artystyczne młodych twórców wskazały na problem ekologii, degradacji środowiska naturalnego człowieka, ale jednocześnie zatrzymały się z zachwytem nad kwitnącym kwiatem, promieniem słońca wśród liści, by nawiązać do słynnego tekstu Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”:

„Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotność
Poszumem traw
Drzewem co stoi
Uspokojeniem
Wśród tylu spraw…”.

Konkurs jest świadectwem, jak bogata jest wyobraźnia i głęboka wrażliwość naszej artystycznej młodzieży, która żyjąc w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię, wskazuje nam w swoich pracach, co jest ważne i nieprzemijające.”

Otwarciu wystawy pokonkursowej towarzyszył muzyczny koncert na skrzypce i flet Elizy Smolarek i Marii Banaszczak, które przy trwającej za oknem sali wystawowej zawiei i zamieci śnieżnej wprowadziły przedświąteczny klimat wykonaniem Kanonu D-dur Johannesa Pachelbela oraz kolęd „Przybieżeli do Betlejem” i „Bóg się rodzi”.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” odbyła się, podobnie jak w latach ubiegłych, pod patronatem honorowym Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wyróżnienie honorowe, podkreślające „szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kulturalną Państwa i resortu kultury […] zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski” (art. 1 i 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”).

Te szczególne wymagania i kryteria spełnia od 2008 roku inicjator i organizator konkursu – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, które współpracuje na tym polu z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Trzyletni dorobek uznali również członkowie Komitetu Honorowego, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, J.M. prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka. Nagrody ufundowali także, oprócz wyżej wymienionych, Art.-Equipment Warszawa-Wesoła, Policor Płock, Partner Premium, Logos Sp. z o. o. Konkurs zyskał mocne wsparcie w promocji na skalę krajową utalentowanej artystycznie młodzieży, reprezentującej najbardziej liczące się w Polsce ośrodki edukacji plastycznej.

Komisję Konkursu powołał dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W jej skład weszli prof. Jacek Dyrzyński – Wydział Malarstwa, prof. Zygmunt Rafał Strent – Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a przewodnictwo objął prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.