Sprawozdanie i zdjęcia IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Organizatorem konkursu, który został rozstrzygnięty 9 grudnia 2011 roku, jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, działające pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z uwagi na wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę (art. 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”) konkurs od pierwszej edycji ma patronat honorowy Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat honorowy objęli również i nagrody ufundowali: Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka.

W skład Komisji Konkursu powołanej przez dr. Zdzisława Bujanowskiego – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie weszli wybitni polscy uczeni i artyści. Jej przewodnictwo objął prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkowie to wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. zw. Jacek Dyrzyński – Wydział Malarstwa ASP i prof. zw. Zygmunt Rafał Strent – Wydział Grafiki ASP.

W IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach” uczestniczyło niemal czterysta prac malarskich i rysunkowych z dwudziestu dwóch ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych w Polsce. Dzieła swe przedstawiła młodzież szkół artystycznych, zafascynowana problematyką tak ważną dziś i atrakcyjną, jak m.in. waloryzacja krajobrazu kulturowego w projektowaniu zagospodarowania przestrzennego, renowacja publicznej przestrzeni ogrodowej i parkowej, okolicznościowa dekoracja w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, oprawa wizualna i ekspozycja produktów wystaw parkowych, ogrodniczych, rolniczych i leśnych, projektowanie ogrodu we wnętrzu ogólnodostępnym, komponowanie ogrodów na powierzchniach architektonicznych.

Decyzją Komisji Konkursu Grand Prix otrzymała Martyna Piątek, Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Wyniki w kategorii malarstwa: I nagroda – Agnieszka Apoznańska, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu, II nagroda – Sylwia Wyszyńska, I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, III nagroda – Joanna Krysztoforska, I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, wyróżnienie – Maciej Lisiowski, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Wyniki w kategorii rysunku: I nagroda – Jarosław Dróbka, Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, II nagroda – Julia Borowczyk, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie, III nagroda – Ewelina Kołakowska, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, wyróżnienie – Patrycja Kozinoga, Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.

Członkowie Komisji zgodzili się z wypowiedzią prof. zw. Jacka Dyrzyńskiego, który podkreślił wysokie walory warsztatowe wielu tegorocznych prac, w szczególności malarskich, co sprawiło swoisty embarras de richesse podczas nominowania do nagród. Kurator wystawy pokonkursowej mgr Anna Macionek-Stańko dodała: Młodzi artyści uczestniczący w konkursie, wyposażeni we wrażliwość i talent plastyczny, w bardzo interesujący, a niekiedy innowacyjny sposób ukazali świat ogrodów. Z prac malarskich i rysunkowych wynika, iż natura i pejzaż są inspiracją do ogromnej ilości interpretacji artystycznych. Prace uczniów szkół plastycznych, wykonane na papierze i płótnie są niekiedy liryczne i pełne zadumy, niekiedy wybuchające kolorem i zaskakujące wymową. Wszystkie bez wątpienia pachną świeżością i młodzieńczym bogactwem wewnętrznych przeżyć.

Organizatorom, a także P.T. Członkom Komitetu Honorowego IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, sprawiło satysfakcję uzyskanie przez uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku nagród po raz czwarty z rzędu. Podobne osiągnięcia ma Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wyróżnić trzeba także Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu, których uczniowie trzykrotnie już zbierali laury zwycięzców.

Uznaniem publiczności cieszyły się nie tylko prace nagrodzone, ale także te wyróżnione umieszczeniem w katalogu oraz sto osiemdziesiąt obrazów zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową. Świadczy to o wysokim poziomie pracy wybitnych pedagogów szkół plastycznych, dokumentuje artystyczne zainteresowania i pasje twórcze ich utalentowanych uczniów.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli do płockiego Plastyka niemal wszyscy laureaci, a także dyrektorzy liceów i nauczyciele opiekunowie ( Dąbrowa Górnicza, Wrocław, Bydgoszcz, Koszalin, Płock). Wystawę prac laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” można będzie obejrzeć w maju również w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Staraniem Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku mgr Małgorzaty Mroczkowskiej oraz Kierownika Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Jana Rylkego konkurs trwale wpisał się w pejzaż polskiej edukacji artystycznej, pełniąc w ostatnich latach ważną rolę na mapie kulturalnej Polski, integrując środowiska edukacji plastycznej, będąc bazą wymiany doświadczeń w dziedzinie malarstwa i rysunku najzdolniejszych młodych twórców i ich nauczycieli. Konkurs jest ważnym sposobem ukazywania wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej młodzieży, a jego program i realizacja podkreśla rolę Płocka, Warszawy i Mazowsza w promowaniu na skalę krajową najbardziej uzdolnionej artystycznie młodzieży z całej Polski.

Działania Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku mgr. Marka Mroczkowskiego doprowadziły do uznania idei Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” także w krajach Europy Środkowej. W bieżącym roku zaproszona została młodzież średnich szkół plastycznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Patronat honorowy objęli już Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej, Jego Ekscelencja Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej i Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego kolejna edycja wystartuje pod nazwą: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”.