Znamy wyniki II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”!

Po raz szósty, a drugi w międzynarodowej formule, rozkwitły najpiękniejsze ogrody Europy. A stało się tak za sprawą kilkuset twórców, którzy nadesłali swe prace na II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Napłynęło niemal dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym dzieł malarskich i rysunkowych, których autorami są uczniowie średnich szkół plastycznych. Profesjonalny często poziom jest efektem pracy pod okiem opiekunów artystycznych. Bez wątpienia jednak dzieła te mogły powstać, bo młodzi adepci sztuki wykazali się odpornością na ekspansywną dziś postmodernistyczną manierę dekonstrukcji rzeczywistości. Posiedli nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie kompozycji, perspektywy i kolorystyki, ale też swą artystyczną wrażliwością i twórczą pasją reagowali na otaczający ich świat. Dostrzegli w przyrodzie swe marzenia, zapragnęli pozyskać i utrwalić jej piękno, by sztuką ogrodów i radością tworzenia podzielić się z widzami.

Również po raz szósty konkurs objęty został patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy.

Uznanie dla idei konkursu oraz jego poziomu artystycznego, merytorycznego i organizacyjnego wyrazili też Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego i Prezydent Miasta Płocka.

Ten od początku prestiżowy konkurs organizuje środowisko artystów, pedagogów i uczniów, skupione w płockim „Plastyku” przez jego twórców, Marka i Małgorzatę Mroczkowskich. Ich organizatorskie pasje w zakresie edukacji artystycznej wsparli też Ambasadorowie Czech, Litwy, Słowacji i Węgier, którzy również postanowili nagradzać młodych artystów.

Członek Jury prof. zw. Jacek Dyrzyński (Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) zauważył, że jest to Konkurs prowokujący młodych ludzi do obserwacji przyrody, refleksji i zadumy w coraz szybciej zmieniającym się świecie, pełnym namiastek tego, co najważniejsze. Uważam, że jest bardzo potrzebny, o czym może świadczyć ilość, jak też jakość prac, z roku na rok coraz większej ilości uczestników. Brawo dla organizatorów.

Inny członek Jury prof. zw. Rafał Zygmunt Strent (Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) stwierdził, iż Ranga konkursu rośnie. W tym roku nadesłano 616 prac! Byłbym dumny, gdyby każdy z moich studentów potrafił namalować pejzaż, jak umie to autor wyróżniony główną nagrodą. Te maki, ta przestrzeń – serce rośnie.

Na II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” wpłynęło sześćset szesnaście prac malarskich i rysunkowych z trzydziestu szkół plastycznych z Polski i z zagranicy. Oceny dokonali wybitni polscy uczeni i artyści zarazem, powołani przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto laureaci:
Grand Prix – ZUZANNA WASIAK, Zespół Szkół Plastycznych, opiekun artystyczny Agata Tomiczek-Wołonciej, Katowice (Polska)

Nagrody w kategorii malarstwa
I nagroda – EWA PIECHOCKA, Liceum Plastyczne, opiekun artystyczny Juliusz Piechocki, Gorzów Wielkopolski (Polska)
II nagroda – PRZEMYSŁAW PIASECKI, Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando, opiekun artystyczny Marek Sołowiej, Zamość (Polska)
III nagroda – PIOTR DZIUROŃ, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa, opiekun artystyczny Joanna Preuhs, Opole (Polska)
Wyróżnienie – MICHALINA SZURYGA, Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, opiekun artystyczny Dorota Andrzejewska-Marzec, Lublin (Polska)
Wyróżnienie – ANNA KRIŠTINA ZINCZENKO, Państwowa Plastyczna Średnia Szkoła im. Tarasa Szewczenki, opiekun artystyczny Jurij Gurin, Kijów (Ukraina)

Wyróżnienie Małgorzaty Mroczkowskiej, Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku – WIKTORIA BALAWENDER, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa, opiekun artystyczny Joanna Preuhs, Opole (Polska)

Nagrody w kategorii rysunku
I nagroda – KAROLINA WOJDYŁA, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, opiekun artystyczny Joanna Przygoda, Częstochowa (Polska)
II nagroda – ANNA SUCHY, Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Kluzy, opiekun artystyczny Stanisław Zieliński, Kraków (Polska)
III nagroda – DAMIAN NIEWĘGŁOWSKI, I Prywatne Liceum Plastyczne, opiekun artystyczny Magdalena Sikorska-Tokarska, Płock (Polska)
Wyróżnienie – ZUZANNA WINIARSKA, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, opiekun artystyczny Joanna Przygoda, Częstochowa (Polska)

Szczególnie wysoki poziom prac powodował, iż członkowie Jury II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” musieli się ściśle trzymać regulaminowych wytycznych. Prof. Zygmunt Rafał Strent, zgodnie z pozostałymi członkami Jury zachwycony pracą Zuzanny Wasiak z Katowic (Grand Prix), zauważył jednak: […] A „Kaczki” [Wiktorii Balawender z Opola, MM] wyróżnione przez Panią Dyrektor zasługują na to samo. Szkoda, że uznano je za odbiegające od głównego tematu konkursu. Mój kolega ze studiów Jonasz Kofta też pewnie podzieliłby moje zdanie.

Przewodniczący Jury prof. zw. dr hab. Jan Maria Rylke (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) tak podsumował zdarzenie: Artystę cechują dwie rzeczy. Po pierwsze rodzi się na kamieniu, a po drugie musi wcześnie rozpocząć drogę artystyczną, bo jest to droga na całe życie. Dlatego średnie szkolnictwo artystyczne stanowi podstawową kuźnię talentów. Chociaż mieszkamy często w blokach, ogród jest niezbędnym terytorium, jakim się otaczamy. Jeżeli nie mamy go przed oknem, to mieści się w naszej głowie. Artysta musi to, co ma w głowie, wyrzucić na papier lub płótno. Konkurs „Pamiętajcie o ogrodach” jest tak popularny wśród młodzieży i owocuje tak dobrymi pracami, dlatego że rysowanie i malowanie ogrodów jest procesem naturalnym i przyjemnym. Cieszę się, że jako absolwent liceum plastycznego i twórca, obok obrazów i rysunków, także ogrodów, mogę uczestniczyć w tym zdarzeniu.

Kurator wystawy artysta plastyk Magdalena Sikorska-Tokarska dodała, iż Tegoroczna II edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” okazała się rekordowa pod względem ilości nadesłanych prac. Dla nas, jako organizatorów, jest to dodatkowa motywacja i zachęta do pracy na rzecz propagowania konkursu wśród uczniów średnich szkół plastycznych. Młodzi artyści także i w tym roku zaprezentowali wysoki poziom prac plastycznych. Natura w każdym swoim przejawie, od kiełkującej roślinki po rozkwiecone ogrody, stała się inspiracją dla dzieł malarskich i rysunkowych. W tematyce pojawia się również problem ekologii, ochrony środowiska przed niszczącą działalnością człowieka, często zbyt zafascynowanego nowoczesną technologią. „Pamiętanie” o ogrodach, o rodowodzie człowieka, nierozłącznie współistniejących na planecie Ziemia ma swój głębszy, dalekosiężny sens. Dzięki temu sztuka staje się środkiem przekazu nie tylko estetycznego, ale i ideowego.

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy odbędzie się w miejscu niezwykłym. To siedziba Muzeum Mazowieckiego, najstarszego w Polsce muzeum publicznego. Powstało w 1821 roku z inicjatywy członków Towarzystwa Naukowego Płockiego, na podstawie reskryptu Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego. Dzięki współpracy z Dyrektorem Leonardem Sobierajem, w najbliższy piątek gościć będzie młodych twórców, prezentujących publiczności XXI wieku dzieła, które z pewnością przejdą do historii kultury i sztuki europejskiej.