Uroczystość wręczenia nagród II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” [FOTO]

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy odbyły się w miejscu szczególnym dla kultury Płocka, Mazowsza i Polski. To siedziba Muzeum Mazowieckiego, najstarszego w kraju muzeum publicznego, z największą w Polsce kolekcją sztuki secesyjnej. Powstało w 1821 roku z inicjatywy Ordynariusza Diecezji Płockiej i Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Ks. Biskupa Adama Prażmowskiego, na podstawie reskryptu Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego. Tu właśnie na zaproszenie Dyrektora Muzeum Mazowieckiego Leonarda Sobieraja zgromadzili się w nowoczesnym patio niemal wszyscy laureaci konkursu, a także zaproszeni goście.

Uroczystość otworzyła Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska. Wyraziła szczególną radość z powodu obecności laureatów konkursu, ich opiekunów artystycznych, a także rodziców oraz przybyłych gości. Powitanie uświetnił koncert Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod kierunkiem Andrzeja Sitka.

Głos zabrali m.in. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Anna Pietrzak (w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika), Dyrektor Oddziału Operacyjnego w Płocku Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Małgorzata Lewandowska (w imieniu Prezesa Zarządu BGŻ S.A. Józefa Wancera), Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Michał Twardy (w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika), Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Wojciech Myjak, Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko, Starszy Inspektor Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Aneta Skierska (w imieniu Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego). Następnie wręczone zostały dyplomy i nagrody ufundowane przez patronów honorowych oraz sponsora głównego Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W uroczystości wzięli udział: laureat Grand Prix Zuzanna Wasiak – Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, laureat I nagrody w kategorii malarstwa Ewa Piechocka – Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim, laureat I nagrody w kategorii rysunku Karolina Wojdyła – Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, laureat II nagrody w kategorii rysunku Anna Suchy – Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Kluzy w Krakowie, laureat II nagrody w kategorii malarstwa Przemysław Piasecki – Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu, laureat III nagrody w kategorii rysunku Damian Niewęgłowski – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, laureat wyróżnienia w kategorii malarstwa Michalina Szuryga – Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, laureat wyróżnienia w kategorii rysunku Zuzanna Winiarska – Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.

Wśród zgromadzonych gości byli też członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, a wśród nich m.in. kurator wystawy art. plast. prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, art. plast. prof. Włodzimierz Kwiatkowski, art. plast. prof. Jacek Markiewicz, historyk sztuki prof. Marek Mroczkowski, a także autor logotypu konkursu art. plast. prof. Maja Wojnarowska. Obecni byli członkowie Rady Pedagogicznej „Plastyka” oraz uczniowie klas I-IV, którzy pełnili służbę logistyczną, a przy okazji mieli bliskie spotkania z przedstawicielami innych liczących się ośrodków sztuki polskiej. Opiekę duchową i wsparcie sił niebieskich zapewniał katecheta prof. Krzysztof Dobaczewski. Obowiązki gospodarza sprawował Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj.

I Prywatne Liceum Plastyczne wydało z tej okazji folder wystawy oraz kalendarz z reprodukcjami dzieł laureatów II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Wywiady z laureatami konkursu przeprowadzili dziennikarze m.in. Telewizji Polskiej S.A., Gazety Wyborczej, AGRICOLI Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katolickiego Radia Płock, Tygodnika Płockiego. Zgromadzeni, przybyli często z najodleglejszych krańców Polski, mogli na zakończenie nabrać sił, kosztując mazowieckie specjały kulinarne.

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,15048759,Pamietali_o_ogrodach__Trzecia_nagroda_dla_plocczanina.html

Zdjęcia – FotoJakowscy Płock