Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dla Kingi Murawskiej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Donalda Tuska w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała Kinga Murawska, uczennica klasy czwartej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. To utalentowana artystka, a także wzorowa uczennica, osiągająca najwyższe wyniki w nauce.

Kinga Murawska zdobyła to cenne wyróżnienie trzeci raz z rzędu. Tym samym wyrównała rekord Mariki Michalskiej z lat 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przekazał Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.

Do życzeń dołączyła także Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, która w osobnym liście skierowanym do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku napisała m.in., iż „chlubą i dumą szkoły jest Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – uczeń zdolny, twórczy, pracowity, zaliczający się do grona najlepszych w kraju.”

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska złożyła też słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego pisząc „Dziękuję Państwu za codzienny trud, zaangażowanie i wytrwałą pracę, za poświęcenie i twórcze działanie, jakie wnosicie w kształtowanie postaw, zachowań i umiejętności młodzieży.”

Zdjęcia – Ilona Bonczek, Paweł Chmielecki, Marek Mroczkowski