Uczniowie, absolwenci i profesorowie na „Zbiorowej wystawie artystów płockich”

W Płockiej Galerii Sztuki otwarto uroczyście „Zbiorową wystawę artystów płockich”. Zaprezentowane zostały obrazy najwybitniejszych malarzy Mazowsza Zachodniego, wśród których większość stanowią twórcy związani z I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Wśród publiczności licznie zgromadzeni byli także nasi uczniowie, mogący podziwiać prace swych mistrzów.

W wernisażu wystawy uczestniczyli autorzy wybranych dzieł, zarówno absolwenci płockiego „Plastyka”, jak i ich mistrzowie – profesorowie prowadzący zajęcia w szkole oraz profesorowie emerytowani. Wśród uznanych twórców byli m.in. Iwona Korgul-Wyszatycka, Anna Macionek-Stańko, Wiesław Nadrowski, Zofia Samusik-Zaremba, Magdalena Sikorska-Tokarska i Maria Weigl-Wojnarowska.

W imieniu artystów głos zabrała Maria Weigl-Wojnarowska. Podkreśliła rolę sztuki w życiu codziennym człowieka, ale też konieczny wysiłek artysty, by udostępnić swe dzieła odbiorcom w taki sposób, ażeby niezbyt wygórowana cena obrazu stanowiła zachętę do jego zakupu i codziennego obcowania ze sztuką. Zwróciła też uwagę na kluczową rolę w przestrzeni prowincjonalnej tak ważnej instytucji, jaką jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku – placówka artystyczna, która wywiera twórczy wpływ na szerokie kręgi lokalnej społeczności. W tym kontekście warto było zauważyć, iż w grupie twórców najmłodszych znalazły się wychowanki I Prywatnego Liceum Plastycznego.

Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, absolwentka „Plastyka” w 2005 roku, ukończyła następnie Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obroniła w Pracowni Malarstwa prof. Wiesława Szamborskiego, aneks w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. Obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Płocku zaś prowadzi wraz z mężem galerię „Oficyna” przy ulicy Tumskiej. Jej prace uczestniczyły w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Auxerre, Krakowie, Kutnie, Legnicy, Toruniu, Warszawie, Żyrardowie. Jest jednym z czterech finalistów Nagrody Artystycznej Siemensa (2010) i laureatką Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje (2011).

Michalina Czurakowska, absolwentka „Plastyka” w 2006 roku, ukończyła następnie Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obroniła w Pracowni Projektowania Książki dr Doroty Ogonowskiej. Obecnie studiuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, początkowo w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, następnie w Pracowni Malarstwa prof. Krzysztofa Wachowiaka, a równolegle w Pracowni Rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego i w Pracowni Tkaniny prof. Doroty Grynczel. Prace wystawiała już między innymi w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Jak powiedziała Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska „Ekspozycje zbiorowe płockiego środowiska plastycznego to zawsze ważne i wyjątkowe prezentacje w programie artystycznym Płockiej Galerii Sztuki.[…] To każdorazowo prezentacja różnych postaw twórczych, indywidualnych spojrzeń i różnych dziedzin sztuki. To także okazja do niecodziennego spotkania twórców należących do różnych pokoleń i posługujących się różnymi formami artystycznej wypowiedzi”.

Warto za prof. Marią Weigl-Wojnarowską uzupełnić tę wypowiedź o stwierdzenie, iż poza niewielką grupą stałych bywalców Płockiej Galerii Sztuki, a wiąże się to między innymi z pauperyzacją społeczeństwa polskiego, ogromną rolę odgrywa obecność licznie zgromadzonej młodzieży I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, które też i na co dzień daje utalentowanym uczniom możliwość artystycznego, bliskiego kontaktu z mistrzami.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski