Nasze „OGRODY” w Biuletynie „Plastyk” Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

W najnowszym numerze Biuletynu „Plastyk” Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ukazał się wyróżniony pierwszym miejscem w spisie treści artykuł zatytułowany „Pamiętamy o ogrodach w Płocku i całej Polsce”. Jest podsumowaniem II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowanego przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ambasadorów Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej i Węgier.

Biuletyn „Plastyk” to ceniony w polskim środowisku edukacyjnym i artystycznym elektroniczny kwartalnik informacyjno-publicystyczny szkół plastycznych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W numerze 7 z 15 grudnia 2013 roku ukazał się na stronach 3-5 materiał przygotowany przez Marka Mroczkowskiego – historyka sztuki I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, zawierający źródła tekstowe oraz ikonograficzne II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.

biuletyn_plastyk

Przy tej okazji Redakcja Biuletynu „Plastyk” przypomniała laureatów I edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Warto zauważyć, iż Grand Prix zdobyła wówczas Joanna Krysztoforska z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku (opiekun artystyczny prof. Anna Macionek-Stańko). Również w II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Pamiętajcie o ogrodach” płocki „Plastyk” odnotował sukces. To III nagroda w kategorii rysunku, jaką uzyskał Damian Niewęgłowski (opiekun artystyczny prof. Magdalena Sikorska-Tokarska).

Autorami koncepcji redakcyjnej, a w tym tytułu, szaty graficznej i edycji są redaktor biuletynu Włodzimierz St. Gorzelańczyk – starszy wizytator ds. szkół plastycznych – Zakres Ogólnopolski Centrum Edukacji w Warszawie oraz redaktor prowadzący e-wydania Dagmara Lasocka.

Jak można przeczytać w stopce redakcyjnej Zamieszczone teksty pochodzą ze stron internetowych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych podmiotów publicznych oraz tekstów i fotografii własnych. W Biuletynie i na stronie Centrum Edukacji Artystycznej publikowane są w/w materiały, będące własnością tych podmiotów i osób CEA oraz twórcy BIULETYNU dziękują szkołom plastycznym — wszystkim osobom prowadzącym portale internetowe — w szczególności autorom tekstów i fotosów za udostępnienie ich w biuletynu CEA oraz na stronie internetowej.

PLACEHOLDER