Mateusz Zyznowski na Zamku Królewskim w Warszawie

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych siedemdziesięciu dziewięciu najwybitniejszym uczniom szkół muzycznych, baletowych i plastycznych w Polsce. Nagrodę przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście odebrał Mateusz Zyznowski – uczeń klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Mateusz jest jednym z dwudziestu dwóch stypendystów reprezentujących szkoły plastyczne w Polsce. Jego dotychczasowe sukcesy to m.in. Grand Prix IX Międzynarodowego Biennale „Portret rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń” organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie (2015) i wyróżnienie w kategorii rysunku III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” organizowanego przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (2014).

Mateusz Zyznowski jest jednym z najlepszych i najpilniejszych uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Na koniec klasy drugiej uzyskał wysoką średnią ocen – 5,2, a z przedmiotów artystyczno-zawodowych – 5,56. Obecnie uczęszcza do klasy trzeciej. Jego wychowawcą jest anglista prof. Piotr Wiśniewski, a nauczycielem malarstwa i rysunku artysta plastyk prof. Anna Macionek-Stańko.

Dyplom Stypendysty wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Jarosław Sellin. Warto podkreślić, że wysokość wypłacanego jednorazowo Stypendium Artystycznego wynosi w roku bieżącym 4200 PLN.

Mateuszowi towarzyszyli zaproszeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP właściciele Szkół LOGOS w Płocku Małgorzata i Marek Mroczkowscy. Wśród obecnych na uroczystości byli m.in. Przewodniczący Rady Artystycznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych-5917.php