Ogólnopolskie laury w Krośnie i Sanoku

W Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W Stronę Fantazji i Wyobraźni’” organizowanego przez Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Na finisaż wystawy przybyli znakomici goście reprezentujący władze miejskie, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, młodzież krośnieńska oraz nagrodzeni, w tym Mateusz Zyznowski, uczeń I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku wraz z prof. Markiem Mroczkowskim.

Mateusz Zyznowski uczęszczający do klasy trzeciej za swoją pracę zatytułowaną „Pociąg widmo” otrzymał II nagrodę w kategorii malarstwa oraz jednocześnie nagrodę specjalną Wiesława Banacha, Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku. Praca kolegi klasowego Kamila Jakóbiaka „Z prochu powstałeś…” wyróżniona została udziałem w wystawie.

Nagrodę wręczali Mateuszowi Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Stanisław Tabisz, Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran, Dyrektor Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie Zbigniew Gleń.

Nagrodzona praca spotkała się z dużym uznaniem publiczności. Wielu uczestników finisażu fotografowało to dzieło. Mateusz Zyznowski i Marek Mroczkowski udzielili wywiadów Polskiemu Radiu Rzeszów.

Na konkurs nadesłano łącznie 267 prac z 28 szkół plastycznych z całej Polski. Nadesłane prace zrealizowane były w trzech kategoriach plastycznych – malarstwie, rysunku i grafice, uprawianych przez samego patrona konkursu, Zdzisława Beksińskiego, wybitnego malarza polskiego XX wieku pochodzącego z Sanoka.

Jury II Ogólnopolskiego Biennale „W Stronę Fantazji i wyobraźni’” przewodniczył artysta malarz, prof. Stanisław Tabisz – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, członkami byli historyk sztuki Wiesław Banach – Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku i artysta malarz prof. Stanisław Białogłowicz z Zakładu Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Po finisażu konkursu Mateusz Zyznowski i prof. Marek Mroczkowski udali się do Sanoka, aby zobaczyć zbiór dzieł Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym na Zamku Królewskim, w którym znajduje się największa na świecie, licząca około 600 prac – ekspozycja bogatego i różnorodnego dorobku tego wybitnego twórcy w zakresie rysunku i malarstwa, grafiki, w tym komputerowej, fotografii.

Zbiory sanockie to również obiekty miejscowej kultury materialnej epok pradziejowych, kolekcja sztuki cerkiewnej od XII wieku, sztuki sakralnej diecezji przemyskiej XV-XIX wieku, ceramika Pokucia, galeria malarstwa XX wieku (Picasso, Kandinsky, Boznańska, Pronaszko, Pankiewicz, Malczewski, Cybis). Wstęp do Zamku Królewskiego ufundował płocczanom Dyrektor Muzeum Historycznego Wiesław Banach.

Potem jeszcze obiad w Karczmie Jadło Karpackie (gołąbki bieszczadzkie, żurek…) na rynku sanockim i już tylko pozostała droga do Płocka, w sumie około tysiąca kilometrów, a więc drobiazg.

http://www.lpkrosno.pl/index.php/aktualnosci-87721/lista-artykuow-93858/789-finisaz-wystawy-pokonkursowej-rozdanie-nagrod-i-wyroznien-laureatom-bwa-2016
rad, Mateusz Zyznowski w Krośnie najlepszy. Po biennale pamięci Beksińskiego, “Tygodnik Płocki” nr 18 (2212) z dnia 2 maja 2016 roku, s. 10.

zdjęcia: Marek Mroczkowski, Płock
Mateusz Zyznowski, Płock
Krzysztof Antosz, Krosno