Plastycy w imieniu Maturzystów Diecezji Płockiej w pielgrzymce na Jasną Górę

Abiturienci I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku mieli honor reprezentować młodzież Diecezji Płockiej w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Podczas Mszy Świętej w Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie tę zaszczytną rolę pełnili Adrianna Jankowska, Sebastian Jędrzejewski, Dawid Ławicki i Patrycja Rybicka, a serwis fotograficzny realizował Tomasz Ściechowicz.

Dnia 16 kwietnia 2016 roku absolwenci I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku pod opiekę swojego katechety prof. Krzysztofa Dobaczewskiego uczestniczyli w corocznej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Zgodnie z programem pielgrzymki brali udział w Drodze Krzyżowej prowadzonej na wałach Jasnej Góry oraz w konferencji naukowej ks. Piotra Pawlukiewicza na temat miłości i płciowości w życiu młodego człowieka.

Po jej zakończeniu abiturienci uczestniczyli w zwiedzaniu sanktuarium. W programie był Skarbiec, Zbrojownie oraz Sala ojca Augustyna Kordeckiego (przeora zakonu oo. paulinów z czasów obrony Częstochowy przed Szwedami) – obiekt architektoniczny zaliczany do najwybitniejszych dzieł architektury polskiej po 1989 roku.

Po wspólnym zwiedzaniu absolwenci z nauczycielem religii uczestniczyli w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego. W imieniu Maturzystów Diecezji Płocka abiturient Sebastian Jędrzejewski skierował słowa powitania do Jego Ekscelencji:

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim…
Bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny….” (Łk 1, 46-49)

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!

Słowami Maryi, Jej wielkiego hymnu uwielbienia, my – maturzyści diecezji płockiej, oddajemy dziś chwałę Panu Bogu za wielkie rzeczy, jakie dotąd dla nas czynił i nadal czyni. Wychwalamy Boga za ten dzień, że pozwolił nam spotkać się tu, na Jasnej Górze i doświadczyć obecności naszej Matki i Królowej. To dla nas ważny czas, pełen przeżyć, wspólnych śpiewów, cichych modlitw i ważnych pytań. To czas naszego duchowego dojrzewania i budowania wiary. Nasze pielgrzymowanie wpisuję się w klimat wydarzeń, które przeżywa nasz Kościół – 1050. rocznicę Chrztu Polski, Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Światowe Dni Młodzieży. Staramy się odczytywać je jako ważne znaki dla nas, abyśmy głębiej przeżywali tajemnicę chrztu, mocniej zaufali Bożemu Miłosierdziu oraz stawali się radosnymi świadkami żywej wiary w Chrystusa.

Ekscelencjo!

Cieszymy się, że w tym ważnym dla nas momencie Ksiądz Biskup jest z nami i towarzyszy nam swoją modlitwą. Prosimy o nią zwłaszcza teraz, w czasie rozpoczynającej się Mszy Świętej. Będziemy się bowiem modlić o światło Ducha Świętego na czas naszego egzaminu maturalnego, o dobry wybór drogi życia i powołania – studiów, pracy, męża lub żony, powołania duchownego lub wstąpienia do zakonu. W tej Eucharystii będziemy także polecać Bogu tych, którym szczególnie wiele zawdzięczamy – naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, katechetów, dyrekcje szkół, naszych kolegów i koleżanki. Chcemy pokrzepić nasze serca Bożą łaską, dlatego też prosimy Księdza Biskupa o umacniające nas słowo i dar pasterskiego błogosławieństwa. Wyrazem naszej szczerej wdzięczności dla Ekscelencji będzie nasza serdeczna modlitwa i kwiaty.

Szczęść Boże!

We wspólnym powitaniu towarzyszyli Sebastianowi Dawid Ławicki, który złożył na ręce księdza Biskupa linoryt w nawiązaniu do Roku Miłosierdzia oraz Adrianna Jankowska, która przekazała kwiaty jako wyraz wdzięczności za obecność i wspólną modlitwę. W dalszą tematykę liturgii wprowadziła zgromadzonych Patrycja Rybicka. Po skończonej Mszy Świętej abiturienci skierowali swoje kroki do Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na krótką modlitwę indywidualną, by następnie z pomocą niebieską szczęśliwie powrócić do Płocka.

http://www.jasnagora.pl
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=7&rozdzial=1
http://www.xpiotr.pl
http://culture.pl/pl/wydarzenie/polska-ikona-architektury
http://www.jasnagora.pl/403,402,artykul,Cudowny_Obraz_MBJ.aspx

Zdjęcia: Krzysztof Dobaczewski i Tomasz Ściechowicz