I miejsce Malwiny Kobuszewskiej w VI Regionalnym Konkursie Plastycznym „Mój Krajobraz”

W szóstej edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój Krajobraz” I nagrodę w kategorii gimnazjów zdobyła Malwina Kobuszewska, uczennica klasy pierwszej I Prywatnego Gimnazjum Plastycznego w Płocku. To kolejny już sukces gimnazjum, które rozpoczęło w roku szkolnym 2015/2016 specjalizację plastyczną – niedawno Oliwię Bugaj z klasy pierwszej wyróżniono w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną”. Pozostałe nagrody w kategorii gimnazjów zdobyli Mateusz Słupecki i Aleksandra Kołodziejska – uczniowie Gimnazjum im. prof. Władysława Szafera w Płocku.

Przewodnicząca jury konkursu i kurator wystawy pokonkursowej artysta plastyk Anna Macionek-Stańko zwróciła uwagę na walory kompozycyjne pejzażu namalowanego przez Malwinę Kobuszewską. Nie jest też łatwo ukazać tak sprawnie perspektywę linearną krajobrazu. Młoda artystka dobrze dobrała kolory i umiejętnie operowała światłem, co pozwoliło stworzyć ciekawą perspektywę barwną i powietrzną na płaszczyźnie obrazu.

W kategorii szkół podstawowych I nagrodę otrzymał Mateusz Krajewski ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Płocku, II nagrodę – Olga Kosińska ze Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, III nagrodę – Gabriela Rosiak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.

Członek jury konkursu i egzaminator maturalny historii sztuki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Marek Mroczkowski zauważył, że również w tej kategorii prezentowane podczas wernisażu prace wskazywały żywe zainteresowanie młodych twórców otaczającym ich pejzażem. Wyrażając środkami plastycznymi siebie i swoje uczucia postawili na oryginalność i zaprezentowali radość z odkrywania otaczającego ich świata. To bardzo często kolorowe i optymistyczne postrzeganie zarówno swego „wewnętrznego krajobrazu” – świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej dzieci i młodzież każdego dnia.

Organizatorami szóstej edycji konkursu było I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku oraz Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Krajobraz” obejmuje swym zasięgiem uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież z powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek, który złożył „gratulacje za podjęcie tak cennej inicjatywy dla pomnażania naszego dziedzictwa kulturowego, jak również za umożliwienie prezentacji prac plastycznych najbardziej utalentowanych twórców, które utożsamiają przynależność całego społeczeństwa Miasta Płocka i powiatu płockiego do naszych „Małych Ojczyzn”. Wielu sukcesów artystycznych życzyła również Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik.

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski