Nasze szkoły w mediach

Ostatnie miesiące mijającego roku przyniosły kolejne publikacje na temat Szkół LOGOS w Płocku. To m.in. artykuł w numerze specjalnym „AGRICOLA” na jubileusz 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wywiady w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej, artykuły w „Tygodniku Płockim”.

Warto tu wspomnieć artykuł Marka Mroczkowskiego, który ukazał się w prestiżowym wydawnictwie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – uczelni znajdującej się w elitarnym gronie siedmiu najlepszych uniwersytetów przyrodniczych Europy (Euroleague for Life Science). Niemal cały numer wrześniowy akademickiego czasopisma „AGRICOLA” poświęcony jest jubileuszowi 200-lecia SGGW, której rektorem był m.in. b. premier Władysław Grabski, twórca złotego polskiego.

Trzej ostatni rektorzy – Ich Magnificencje prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Alojzy Szymański i prof. dr hab. Wiesław Bielawski patronowali Międzynarodowemu Konkursowi Plastycznemu „Pamiętajcie o ogrodach”. Materiał dotyczący edycji 2015 ukazał się na czterech ostatnich stronach jubileuszowej publikacji.

We wrześniu także w „Tygodniku Płockim” znajdujemy artykuł redaktor Teresy Justyńskiej-Radwańskiej „Artystyczne plenery płockich artystów” w dziale „Temat numeru”, dotyczący uroczystości wręczenia dyplomów i nagród ufundowanych przez Szkoły LOGOS w Płocku i Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy będącej pokłosiem XXI Międzyszkolnego Pleneru Malarsko-Rysunkowo-Fotograficznego nad Jeziorem Staw i w Olsztyneckim Parku Etnograficznym, w atrakcyjnym przyrodniczo i kulturowo krajobrazie Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego.

„Tygodnik Płocki” był też patronem medialnym tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, stąd artykuły w listopadzie i grudniu redaktor Leny Szatkowskiej „Wystawa pokonkursowa w Płockiej Galerii Sztuki” oraz „Najpiękniejsze ogrody zakwitły w Płocku”.

Należy również wskazać serię wywiadów z Dyrektorem Szkół LOGOS w Płocku Małgorzatą Mroczkowską, przeprowadzonych przez redaktora Przemysława Guzewicza z Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Głównym tematem rozmów na przełomie listopada i grudnia było wychowanie przez sztukę. Wśród poruszanych zagadnień pojawiło się też podsumowanie V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”.