Wycieczka studyjna do Pelplina, miasta Władysława Drapiewskiego

Uczestnicy to uczniowie klasy trzeciej Karolina Boruszewska, Sandra Pracz-Kudrej, Przemysław Sztupecki oraz dyr. Marek Mroczkowski. Celem Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP, pierwotnie Opactwa OO. Cystersów, druga co do wielkości świątynia w stylu gotyku ceglanego w Polsce oraz cmentarz parafialny – miejsce wiecznego spoczynku Władysława Drapiewskiego. Przewodnikiem artysta malarz i konserwator sztuki Tomasz Zywert, wnuk stryjeczny patrona I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego.

Pierwsze kroki skierowane zostały do domu Tomasza i Marii Zywertów, wybudowanego jeszcze przez Władysława Drapiewskiego. Tu przekazane zostały materiały wypożyczone na wystawę w Płocku z okazji nadania imienia I Prywatnemu Liceum Plastycznemu. Potem „Sklep przy Katedrze” z dewocjonaliami, w oczekiwaniu na klucz do świątyni. I wreszcie Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP, pierwotnie Opactwa OO. Cystersów, druga co do wielkości świątynia w stylu gotyku ceglanego w Polsce.

Świątynia z XIV wieku na planie krzyża łacińskiego. Monumentalna nawa główna i jej zachwycające sklepienia gwiaździste oraz nawy boczne z barokowymi ołtarzami. Potężny, dwunawowy transept w układzie halowym, zwieńczony wspaniałymi sklepieniami sieciowymi i kryształowymi, wzniesionymi w XVI wieku. W prawym przęśle barokowy prospekt organowy, a przed nim, już w nawie głównej, ambona – to dzieła Mateusza Schollera, snycerza z Gniewu. Jeden z filarów ozdobiony pomnikiem księcia Mściwoja II, który w 1276 roku sprowadził cystersów do Pelplina. W lewym przęśle – iluzjonistyczny fresk „Ostatnia wieczerza” Friedricha Stummela, twórcy Międzynarodowej Szkoły Malarstwa Kościelnego w Kevelaer, malowany z pomocą studentów, m.in. Władysława Drapiewskiego.

Ołtarz główny pelplińskiej świątyni, pochodzący z fundacji lat 1623-1624 opata Leonarda II, to arcydzieło sztuki baroku, drugi co do wielkości obiekt w Europie. Wysokością 25,5 m przewyższa niemal dwukrotnie ołtarz Wita Stwosza. Podczas pokazu rozświetlany stopniowo lampami sodowymi. Polichromowana i złocona dekoracja obejmuje centralny obraz olejny „Koronacja Marii” pędzla Hermana Hana. Usytuowany pomiędzy drugą od wschodu parą filarów ołtarz główny tworzy iluzję ambitu, gdzie podziwiać można ornamenty późnogotyckich stall chóru, celebransa, przeora i opata, a także cenne dzieła malarstwa barokowego.

Kolejne zdjęcia ukazują piękne gotyckie wnętrza opactwa cystersów. To m.in. kapitularz, skryptorium z malowidłem Władysława Drapiewskiego, krużganki, wirydarz. Dalszym punktem programu było zwiedzanie położonego nieopodal gotyckiego kościoła Bożego Ciała z polichromią Władysława Drapiewskiego. Kilkugodzinne studia zakończył obiad u państwa Tomasza i Marii Zywertów. W dawnej pracowni Mistrza płocczanie mogli jeszcze obejrzeć materiały stosowane przez gospodarzy w procesie renowacji i restauracji złoceń, w tym 23,76-karatowe płatki złota.

Złożenie w imieniu społeczności szkolnej biało-czerwonych goździków i zapalenie znicza na grobie patrona I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego zakończyło oficjalną wizytę delegacji płockiego „Plastyka” w Pelplinie.