Regionalny Konkurs Plastyczny Mój Krajobraz

PATRONAT HONOROWY
Mariusz Bieniek – Starosta Powiatu Płockiego

ORGANIZATOR
I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
szkoła bezpłatna z uprawnieniami szkoły publicznej, rok założenia 1993

PARTNER KONKURSU
Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KRAJOBRAZ”

ZAŁOŻENIA IDEOWE
Dzieci i młodzież często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy wobec tego dać wszystkim naszym uczniom możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat jest im bardzo bliski: przedstawienie w formie plastycznej ich świata osobistego, ich „wewnętrznego krajobrazu” – świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia.

CELE KONKURSU
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą.
Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Szkoły podstawowe powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego, powiatu gostynińskiego.
Gimnazja powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego, powiatu gostynińskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
– kategoria I – dzieci szkół podstawowych – klasy V i VI.
– kategoria II – młodzież gimnazjalna – klasy I, II, III.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage, frottage itp. (z wyłączeniem technik komputerowych i zdjęć).
Maksymalny format pracy to 50 x 70 cm (minimum A 4).
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Na odwrocie każdej pracy należy trwale umieścić zaklejoną kopertę z wydrukowanymi danymi: imię i nazwisko, wiek autora, pełna nazwa, dokładny adres i telefon placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
Prace można dostarczać osobiście lub wysłać na adres: I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 26, 09-402 Płock, z dopiskiem: VII Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz”.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela kancelaria szkoły, tel. + 48 24 364 07 20.
Nadesłane prace będą oceniane przez Jury VII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, powołane przez organizatora, składające się z artystów plastyków, reprezentujących płockie środowisko twórcze.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD, WERNISAŻ WYSTAWY PRAC
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Protokół obrad Jury Konkursu ukaże się na stronach: www.szkolylogos.edu.pl i www.facebook.com/szkolylogos.
Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy wyróżnionych prac nastąpi dnia 12 maja 2017 roku o godz. 12.00 w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 26.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

>>Do pobrania regulamin VII Regionalnego Konkursu Plastycznego “Mój Krajobraz”<<