DYPLOM 2017

Dyplom 2017 – obroniony! Egzamin przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Małgorzaty Mroczkowskiej, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Wicepremiera Rządu RP. Praca Kingi Skupień reprezentować będzie I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego na XIII Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych Makroregionu Północno-Wschodniego „DYPLOM 2017”.