Zwiedzamy unikatowe zbiory Jasnej Góry

Goście biennale w Częstochowie zwiedzili Bazylikę Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny i niedostępną dla turystów Bibliotekę Starą. Celebransem Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i przewodnikiem był ks. dr Łukasz Laskowski.

Biblioteka Stara znalazła się w programie pobytu na Jasnej Górze dyrektorów szkół plastycznych, a to dzięki wyjątkowej zgodzie przeora klasztoru paulinów o. Mariana Waligóry. Obiekt nie jest udostępniany pielgrzymom i zwiedzającym. Dotarcie tu wymaga przebycia klasztornych zakamarków. Barokowa sala (1730-1739) olśniewa bogatą dekoracją malarską i stiukową.

Plafon zwierciadlanego sklepienia to pochwała Mądrości. Na intarsjowanych blatach fragment unikatowego zbioru inkunabułów i starodruków, w tym „Della fortificatione della ciittà” Girolamo Maggi i Giacomo Castriotto (Wenecja 1583) z notatkami o. Augustyna Kordeckiego, dowódcy obrony twierdzy w czasie potopu szwedzkiego (1655), prezentowała s. Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, przewodniczka Jasnogórskiego Centrum Informacji.

„W Częstochowie, na Jasnej Górze, bije nieśmiertelne serce Polskiego Ludu” – wpis Henryka Sieniewicza w 1903 roku do Księgi Autografów prowadzonej od 1625 roku w jasnogórskiej Bibliotece Starej. Wpisy czynili m.in. car Mikołaj I (1852), cesarz Wilhelm II (1915), nuncjusz apostolski Achille Ratti (1918), marszałek Józef Piłsudski (1921), prezydent Stanisław Wojciechowski (1923), marszałek Francji i Polski Ferdinand Foch (1923), prezydent Ignacy Mościcki (1930), senator USA John F. Kennedy (1955), prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński (1956), prokurator generalny USA Robert F. Kennedy (1964), Jan Paweł II (1979).

Podczas pobytu na Jasnej Górze autografy złożyli też dyrektorzy I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Marek i Małgorzata Mroczkowscy.

Autor Marek Mroczkowski

Wróć na górę