Termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony do dnia 27 października 2017 roku. Decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony do dnia 27 października 2017 roku. Decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

The date limit to send over the Works for the 6th International Art Competition ,,Remember the Gardens” has been postponed until the 27th October 2017.

Karta zgłoszenia 

Regulamin

Art Schools CZ, HU, LT, PL, SK, UKR

Patronage

Official Rules and Regulations

Registration Form