Wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Grand Prix VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” otrzymała Agata ZDZIENNICKA z Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Opiekunem artystycznym laureatki jest prof. Juliusz Piechocki. Jury przyznało również nagrody w kategorii malarstwa, rysunku i po raz pierwszy w nowej kategorii grafiki. Znamy też laureatów nagrody Przewodniczącego Jury oraz nagrody Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku – organizatora głównego konkursu.

Grand Prix
VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Agata ZDZIENNICKA – Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim, opiekun artystyczny prof. Juliusz Piechocki

Nagrody w kategorii malarstwa

I nagroda – Dominika RUTKOWSKA, Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim, opiekun artystyczny prof. Juliusz Piechocki
II nagroda – Karolina BORUSZEWSKA, I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, opiekun artystyczny prof. Anna Macionek-Stańko
III nagroda – Paulina KOWNACKA, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, opiekun artystyczny prof. Zbigniew Chrostek, prof. Janusz Kozak

Nagrody w kategorii rysunku

I nagroda – Mateusz OGRODOWCZYK, Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim, opiekun artystyczny prof. Juliusz Piechocki
II nagroda – Wiktoria KRUK, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Tarnowie, opiekun artystyczny prof. Anna Śliwińska
III nagroda – Julia OSIKA, Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim, opiekun artystyczny prof. Juliusz Piechocki

Nagrody w kategorii grafiki

I nagroda – Karol CYBULSKI, I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, opiekun artystyczny prof. Magdalena Sikorska-Tokarska
II nagroda – Julian PAWLAK, Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, opiekun artystyczny prof. Ewa Gordon
III nagroda – Klaudia ZIELIŃSKA, Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, opiekun artystyczny prof. Jarosław Nowak, prof. Maria Szefler-Konopska

Nagroda Przewodniczącego Jury
VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” prof. zw. dr. hab. Jana RYLKE
Anna LUTEK – Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, opiekun artystyczny prof. Zbigniew Kosowski

Nagroda Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty MROCZKOWSKIEJ
Igor GRYNKIV – Łucka Szkoła Artystyczna w Łucku (UA), opiekun artystyczny prof. Vira Konska

Jury oraz organizatorzy VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” jednogłośnie postanowili wyróżnić Pana Juliusza PIECHOCKIEGO z Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim za szczególne osiągnięcia pedagogiczne.

Jury VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” obradowało pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Jana Rylke (PL) – twórcy i organizatora Katedry Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie wykładowcy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nadesłane prace oceniali także: prof. ASP dr hab. Tomasz Milanowski (PL) – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. zw. Jacek Dyrzyński (PL) – Kierownik Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (b. Dziekan Wydziału Malarstwa i Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk (DE) – Kierownik Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doc. dr Dymitr Tkanko (UA) – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ambasadorów Republiki Słowackiej, Republiki Litewskiej i Węgier oraz m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” wyróżniony został rekomendacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera RP prof. zw. dr. hab. Piotra Glińskiego oraz rekomendacją Kultury Dostępnej – portalu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury programu MKiDN RP. Wpisany został do Kalendarza Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego MKiDN RP.

Uroczystość wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy odbędzie się w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy ulicy Tumskiej 8 w dniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 12.00. W dniu wydarzenia dostępny będzie folder wystawy oraz kalendarz na rok 2018 z reprodukcjami prac nagrodzonych i wyróżnionych. Publikacje wydało I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Wstęp do Muzeum Mazowieckiego wolny.