Drezno: Madonna Sykstyńska

Madonna Sykstyńska Rafaela Santi w Gemäldegalerie Alte Meister Zwingeru. Kontemplujemy arcydzieło koronujące zbiory Wettinów.

Rafael Santi, Madonna Sykstyńska, ok. 1512-1513, olej na płótnie, 265 × 196 cm. Jedno z najcenniejszych dzieł malarstwa europejskiego, zakupione, w wyniku osobistej interwencji papieża Benedykta XIV u księcia Parmy i Piacenzy Filipa, przez króla Polski Augusta III w 1753 roku, a następnie umieszczone w Gemäldegalerie Alte Meister (1754).

Autor: Marek Mroczkowski