Drezno: zwiedzamy Zwinger (1709-1732) – najwybitniejszy przykład architektury późnego baroku w Europie

Pałac Wettinów zaprojektowany przez Matthäusa Daniela Pöppelmanna dla króla Polski Augusta II Mocnego. Złota Korona Rzeczypospolitej, zamknięta jabłkiem królewskim z krzyżem i cztery złote orły polskie na hełmie Kronentor – regalia królów Polski nad Dreznem.

Grupa druga zwiedza najpierw Mathematisch-Physikalischer Salon (1728) – światowej sławy zbiory zegarów i przyrządów naukowych: kule ziemskie, sfery niebieskie, przyrządy optyczne, astronomiczne, geodezyjne do obliczeń, rysowania, określania długości, masy, temperatury, ciśnienia atmosferycznego etc.

Autor: Marek Mroczkowski