Warszawa: Dzień Państwa Litewskiego

Marek Mroczkowski

Dzień Państwa Litewskiego

Na zdjęciu (od lewej): Z-ca Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej Alesia Rynkevič oraz Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej Małgorzata Mroczkowska

Uroczystość upamiętniającą Dzień Państwa Litewskiego zorganizował Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijus Meilūnas. Obchodzone od niedawna święto przypadło obecnie w 755. rocznicę koronacji twórcy państwowości litewskiej Mendoga. Ten jedyny w historii Litwy król został za zgodą papieża Innocentego IV namaszczony i koronowany przez biskupa chełmińskiego Henryka w Nowogródku dnia 6 lipca 1253 roku.
Przyjęcie, jakie odbyło się w Ambasadzie Litwy w Warszawie dnia 7 lipca, zgromadziło wiele osobistości ze świata dyplomacji, polityki, nauki, kultury i edukacji. Obecni byli m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych Victor Ashe, Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP Jarosław Kalinowski i Zbigniew Romaszewski, prof. Zbigniew Lewicki z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund, reżyser Krzysztof Zanussi.
W tym roku na zaproszenie Ambasadora przybyli z Płocka Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej Małgorzata Mroczkowska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Mirosław Piątek i Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski – organizatorzy renomowanego Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW.
Egidijus Meilūnas jest – obok Ambasadora RP przy Unii Europejskiej w Brukseli Jana Tombińskiego i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego – patronem honorowym konkursu i fundatorem nagród dla laureatów, którymi rokrocznie zostać mogą uczniowie gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego. Zaproszenie do udziału w przyjęciu stało się kolejnym wyrazem międzynarodowego uznania dla twórców i organizatorów konkursu, a poprzez nich także dla wszystkich uczestników, zarówno uczniów, jak i ich opiekunów, reprezentujących gimnazja Mazowsza Zachodniego. Idea Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW dobrze układa się z myślą, którą wyraził Ambasador Litwy: patrząc z perspektywy kilkuset lat można stwierdzić, że Litwini i Polacy, na początek w Krewie w XIV wieku, potem w Lublinie w XVI wieku, stworzyli unikatową dla tego okresu unię państw. Na owe czasy była to prawdziwa wielonarodowa Unia Europejska.
Uroczystemu przyjęciu w Ambasadzie Litewskiej towarzyszyła otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa Skarbiec Katedry Wileńskiej pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Bezcenne sprzęty liturgiczne, ukryte w 1939 roku przed sowieckim agresorem, powróciły na swoje miejsce przed niespełna 20 latami, wraz z upadkiem komunizmu, odzyskaniem przez Litwę niepodległości i rekonsekracją wileńskiej świątyni. Do najznakomitszych zbiorów, eksponowanych po raz pierwszy poza granicami Litwy, należy bez wątpienia relikwiarz ręki św. Stanisława, ufundowany przez Aleksandra Jagiellończyka w 1503 roku w 250. rocznicę kanonizacji patrona Katedry i posążek relikwiarzowy św. Kazimierza Jagiellończyka, patrona Litwy, sprawiony w 1637 roku przez wojewodę smoleńskiego Aleksandra Gosiewskiego. Warto dodać, iż te niezwykłe zbiory pokazane będą jeszcze tylko w Krakowie przez współorganizatora wystawy – Zamek Królewski na Wawelu.

 

Autor tekstu: Marek Mroczkowski

Na zdjęciu (od lewej): Ambasador Republiki Litewskiej Egidijus Meilūnas, Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej Małgorzata Mroczkowska, Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski